Odpowiedzi

2009-11-20T20:04:57+01:00
Przemiana izobaryczna - przemiana gazowa, zachodząca przy stałym ciśnieniu.
{V over T} = const
V - objętość
T - temperatura
Przemiana izobaryczna to proces termodynamiczny, podczas którego ciśnienie układu nie ulega zmianie. Procesy izobaryczne mogą zachodzić zarówno w sposób odwracalny, jak i nieodwracalny.


Przemiana Izochoryczna
Opisuje ją równanie P/T = constans,
gdzie: P - ciśnienie, T - temperatura (prawo Charlesa).

Izochoryczna przemiana - przemiana gazowa (gaz doskonały), zachodząca przy stałej objętości (ciepło właściwe przemiany izochorycznej).
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T20:08:55+01:00
PRZEMIANA IZOBARYCZNA - podczas tej przemiany masa gazu i jego cisnienie bedzie stałe, zmienia się temperatura i objetosc.

V1/T1=V2/T2
podczas tej przemiany przy stałej masie gazu i przy stałym cisnieniu , objetosc jest wprost proporcjonalna do temperatury. gdy rosnie temperatuta, rosnie i objetosc.
Przemiana izochoryczna - podczas tej przemiany masa gazu i jej objetosc nie ulega zmianie. przy stalej masie gazu i objetosci, cisnienie jest wprost proporcjonalne do temperatury.
P1/T1=P2/T2
7 3 7