Odpowiedzi

2009-11-20T20:16:58+01:00
C) płatki sniegu tworza sie poprzez asocjacje czyli łaczenie sie pojedynczych czasteczek wody w większe
a) w cząsteczce wody atomy lączą sie z atomem tlenu za pomocą wiązania kowalencyjnego
b) wiązanie kowalnecyjne spolaryzowane, cząsteczka wody ma budowe polarną
2 3 2
2009-11-20T20:20:12+01:00
1. Między atomami w cząsteczce występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, tworzy się ono gdyż atom tlenu będąc w 16 grupie dąży do uzyskania stałego stanu elektronowego, potrzebuje 2 elektronów, a atomy wodoru po 1 elektronie. Tworzą się dwie pary elektronowe.
2. W cząsteczce wody atomy wodoru łączą się z atomem tlenu - dzięki wiązaniu kowalencyjnemu tworzą się dwie wspólne pary elektronowe. Cząsteczka wody składa się z atomów różnych pierwiastków, zatem wspólne pary elektronowe przyciągane są przez te atomy z różną siłą. Pary elektronowe są przesunięte w stronę atomu tlenu, gdyż w cząsteczce wody występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. W związku z tym cząsteczka wody ma dwa bieguny: ujemny, w pobliżu atomu tlenu, i dodatni, w pobliżu atomów wodoru. Cząsteczka wody jest dipolem.
3. Dipole mają zdolność asocjacji, czyli łączenia się pojedynczych cząsteczek w większe grupy, dzięki obecności biegunów + i - w cząsteczce. Często występuje asocjacja 6 cząsteczek wody. Podczas zamarzania powstaje struktura krystaliczna.