Odpowiedzi

2009-11-20T21:13:53+01:00
H BRYŁY RAZEM Z KRAWĘDZIA BOCZNĄ I ½ PODSTAWY tworzą Δ prostokątny zx katem 30⁰,z własności kąta 30⁰ wynika że H bryły=a√3:2=6→a=6√3:3=2√3 [a to krawędz boczna] z pitagorasa oblicz ½d podstawy→ ½d=√3,czyli d=2√3,,, a d to a√2=2√3→a podstawy=2√3√2:2→a podstawy=√6 ,,,oblicz h ściany bocznej z pitagorasa:h²=[2√3]²-[√6:2]²=12-1,5=10,5→h=√10,5,,,v=⅓a²×H=⅓×[√6]²×6=12cm³ pole =a²+4×½a×h=[√6]²+2√6×√10,5=6+2√6+√10,5cm²