Zad 1
oblicz prace jaką wykona dźwig unosząc z powierzchni Ziemi płytę betonową o masie 15 kg na wysokość 80 cm?
zad 2
koń ciągnie wóz działając siłą 540N.Po czasie 2 h przesunal się ruchem jednostajnym na drodze 10 km.Ile wynosiła średnia moc konia?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T20:27:22+01:00
Zad.1
Dane:
m=15kg
s=80cm=0,8m
Szukane:
W=?

W=F×s
F=m×g
F=15×10=150N
W=150×0,8=120J
Odp: Dźwig wykona pracę 120J

zad.2
Dane:
F=540N
t=2h=7200s
s=10km=10000m
Szukane:
P=?

P=W/t
W=F×s
W=540× 10000=5400000J
P=5400000/ 7200=750W
Odp:Średnia moc konia wynosiła 750W
2009-11-20T21:34:32+01:00
M=15kg
g=10m/s2
h=80cm=0,8m

W=FxS
F=mg=15x10=150N
h=s
w=150Nx0,8m=120j
2009-11-20T22:44:12+01:00
Zad.1
Mp=15kg
Fcp=15kg*10m/s²= 150N
s=80cm= 0,8m
W=F*s
W=150N*0,8m=120 J
Odp. Dźwig wykona pracę 120J

Zad.2
F=540N
t=2h=7200 s
s=10km= 10 000 m
P=?
P=W/t
W=F*s
W=540*10 000= 540 000 0J
P=5400000J/7200 s= 750W
Odp.Średnia moc konia wynosi 750 W