Grzałka elektryczna ma moc 205W. Ile czasu potrzeba aby ta grzałka doprowadziła 200gr wody od temperatury 15stopni C do 100 stopni C?. Przyjmij że cała energia przekazywana przez grzałkę zostanie wykorzystana na ogrzanie tej wody.
Odpowiedzi proszę przesyłać z :
DANe
szukane
wzór
rozwiązanie

Z góry dziękuję ;)

1

Odpowiedzi

2009-11-20T20:59:21+01:00
Dane:
P=205W
m=200g=0,2kg
T1=15 stopni
T2=100 stopni
cw=4200J/(kg*K)
szukane:
t=?
ciepło potrzebne do ogrzania
Q=cw*m*(T2-T1)=4200*0,2*(100-15)=71400J=71400Ws
W=Q
W=P*t
t=W/P=71400/205=348s=5min48s
1 5 1