Dane:
zależnośc skali Fahrenheita od skali Celsjusza określa się wzorem:
y= dziewięć piątych * x + 32, gdzie x oznacza temperature w skali stopni Celciusza , a y w skali stopni Fahrenheita. 0 stopni C to 273,15 stopni Kelvinów , 0 stopni Kelvinów to to -273.15 stopni C.


Zadanie 1
Najniższa temperatura jaką, zanotowano w Polsce w latach 1951-1996 , to -243,55 stopni Kelvinów . Było to w jeleniej Górze w 1956 roku . Podaj , ile to stopni Celciusza , a ile Kelvinów?

2

Odpowiedzi

2009-11-20T20:24:11+01:00
2009-11-20T20:40:46+01:00