Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T11:06:29+01:00
Oceń jako najlepsze *****

realna stopa procentowa = (r - i)/(1+i)

i - stopa inflacji
r - stopa procentowa

rr = (0,1-0,13)/1,13

rr= -0,02655

Realny zysk na kredycie wynosi: 20 000 * (-0,02655) = - 531 zł

Czyli bank uzyskał stratę w wysokości 531 zł.

Do obliczeń przyjęto, że 1 rata kredytu zostanie zapłacona po roku.

ponieważ i>r, dlatego bank zawsze będzie osiągał stratę.

LUB

1) Obliczmy ile bank zarobi po roku nie uwzględniając inflacji, czyli:

K1 = K0 * (1 + r)

20 000 * 1,1 = 22 000 zł

2) Dyskontujemy 22 000 zł do bieżącej wartości, czyli

22 000 / (1 + 0,13) = 19 469,03 zł

3) 20 000 - 19469,03 = 530,97 zł