Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-20T20:36:19+01:00
Wokół nas jest dużo przejawów tolerancji i nietolerancji. Od samego początku trwają kłótnie i różne konflikty, które z czasem zaczęły wzrastać do rozmiarów światowych.
Uważam, że społeczeństwo polskie nie jest w pełni tolerancyjne. Sądzę, że jesteśmy tak samo tolerancyjni, jak inne kraje świata. Moim zdaniem tolerancja jest to prawo do głoszenia własnych opinii, szanowanie innych i akceptowanie ich takimi, jacy są. Najbardziej odczuwalną w Polsce formą nietolerancji jest rasizm. Wielu z nas uważa, że wygląd człowieka np. kolor skóry związany jest osobowością i inteligencją. Drugim zjawiskiem powszechnym w naszym kraju jest ksenofobia, czyli niechęć, wrogość lub lęk w stosunku do obcych lub innych. Polacy odczuwają wrogi stosunek do obywateli: niemieckich, ukraińskich, rosyjskich. Niechęć czujemy również do Romów gdyż, ze wzglądu na swoją ubogość są uważani za złodziei. Łatwego życia w naszym kraju nie mają też Żydzi. Innym, bardzo przykrym problemem jest nietolerancja wobec ludzi chorych, zwłaszcza niepełnosprawnych. Nieraz byłam świadkiem wyśmiewania się z takich ludzi i dokuczania im. Za przejaw nietolerancji możemy uznać również nieprzystosowanie miejsc publicznych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest to przykre, bo w ten sposób uniemożliwiamy im normalne życie.
Moim zdaniem tolerancji powinniśmy uczyć się od najmłodszych lat w rodzinie, następnie w szkole. Dużo łatwiej jest żyć, kiedy nauczymy się uznawać czyjeś poglądy, wierzenia, upodobania. Trzeba być wyrozumiałym, umieć tolerować zachowanie kolegów i koleżanek w najbliższym otoczeniu.
1 1 1
2009-11-20T20:38:41+01:00
-uznawanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań
- wyrozumiałość,
- umieć tolerować zachowanie kolegów i koleżanek w najbliższym otoczeniu.
- uznanie prawa do głoszenia własnych opinii i przekonań
- szanowanie innych i akceptowanie ich odmienności.
1 5 1
2009-11-20T20:40:18+01:00
Moim zdaniem jest to uznanie prawa do głoszenia własnych opinii i przekonań, szanowanie innych i akceptowanie ich odmienności. Tolerancja to poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych.
Tolerancja w dużej mierze zależy od wychowania, od tego jak nasi rodzice odnosili się do osób o innych poglądach, innym wyznaniu czy stylu zycia
1 5 1