Wymiń miejsca zerowe następujących funkcji:
A) Każdej liczbie naturalnej mniejszej od 50 przyporządkowujemy resztę z dzielenia tej samej liczby przez 9
B)Każdej liczbie naturalnej od 1 do 20 przyporządkowujemy liczbę parzystych dzielników tej liczby.

proszę o wszystkie obliczenia;)*

2

Odpowiedzi

2009-11-20T20:53:44+01:00
F(D) ={0,1,2,3,4,5,6,7,8} - zbiór wartości tej funkcji
dla x = 45 ,f(45) = 0 , bo 45 : 9 = 5, reszta 0
B)
f(D) ={0,1,2,3,4} - zbiór wartości tej funkcji
np.f(2) = 1,f(3) =0, f(4) = 2, f(8) =3 , f(16) =4, itd.
Miejsca zerowe tej funkcji , to
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 , bo f(x) =0 dla każdego z wymienionych
wcześniej x.
3 3 3
2009-11-21T01:27:22+01:00
Wymiń miejsca zerowe następujących funkcji:
A) Każdej liczbie naturalnej mniejszej od 50 przyporządkowujemy resztę z dzielenia tej samej liczby przez 9
reszta będzie zerem, gdy liczba jest podzielna przez 9, czyli
x∈{9,18,27,36,45}
B)Każdej liczbie naturalnej od 1 do 20 przyporządkowujemy liczbę parzystych dzielników tej liczby.
jeśli będzie liczba nieparzysta i pierwsza to wtedy będzie miejsce zerowe
x∈{1,3,5,7,9,11,13,15,17,19}
1 5 1