Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-20T20:43:48+01:00
Badając rozwój psychiki człowieka wyodrębnić można trzy okresy . Są to : okres zabawy, uczenia i pracy. Działalność dominującą w życiu dzieci stanowi zabawa, w życiu młodzieży – nauka, w życiu dorosłych – praca. My zajmiemy się fazą rozwojową życia człowieka dorosłego.

Okres dorosłości cechuje się względną stabilizacją. W przejściu z okresu dorastania do dojrzałości konkretyzuje się plan życiowy, który korygowany jest w zetknięciu z samodzielnym życiem oraz zdobywaniu doświadczeń życiowych. Człowiek zastanawia się nad sensem życia.

Rozróżniamy trzy fazy życia dorosłego człowieka.
W pierwszej i drugiej fazie dorosły człowiek realizuje swój plan życiowy. Okres ten cechuje zwiększony wysiłek, ogólna koncentracja, ukierunkowanie sił oraz dążenie do osiągnięcia celu. Chodzi tu o poznawanie nowych dziedzin, tworzenie, doskonalenie siebie. Występują różne postawy ludzkie – jedni żyją dla innych, inni uważają „ ja jestem celem ostatecznym”. Bywają również przypadki pośrednie. Każdy jednak typ człowieka ma w życiu swoim punkt kulminacyjny – dokonanie czegoś, co uważa za swoje „ opus magnum „ czyli dzieło życia. Okres od ustabilizowania planu życiowego do osiągnięcia szczytu jego realizacji przyjmuje się jako drugą fazę dojrzałości człowieka – okres progresywnej ekspansji dzieła życiowego u szczytu. W okresie tym występuje nastawienie przyszłościowe, dokonywanie dzieła jest przeżywane jako samorealizacja, powołanie, jako spełnienie przeznaczenia.
Człowiek zrealizowany patrząc na swoje dokonania w określonym momencie życia uświadamia sobie, że ma już za sobą swoje opus magnum. Nie oznacza to jednak przerwania działalności ani zmniejszenia jej intensywności lecz przeżycia dokonania swego największego dzieła życia. Jest to punkt przełomowy w życiu dorosłego człowieka.
Coraz wyraźniej zaznacza się spadek, zaczyna dominować w życiu kategoria przeszłości. Rozpoczyna się okres starzenia się. Produkcja nie ustaje lecz nie jest to „ już to samo „.
Obniżające się tempo zależy w dużym stopniu od ogólnego energetycznego stanu organizmu, jak również od wewnętrznej odporności człowieka. Starzenie jest przeżywane od wewnątrz i od zewnątrz. Faza ta , to trzeci okres w życiu człowieka dorosłego.
Czas, gdy dorosły człowiek wyłącza się z głównego nurtu działania , to ostatni okres zwany schyłkowym lub właściwej starości. Nasila się bilansowanie własnego życia. Na podstawie własnej oceny i oceny innych ludzi kształtuje się ostateczny rezultat życia : udane lub nie,
Osiągnięcie celu, zadowolenie i rozczarowanie. Po podsumowaniu swojego dzieła pozostaje czekanie na kres życia.

Powyżej przedstawiłam trzy fazy biegu życia człowieka dorosłego. Trzeba jednak zaznaczyć, że fazy te są zależne od warunków historycznych, środowiska wychowawczego, stanu zdrowia, wysiłku indywidualnego włożonego w pracę człowieka. W różnych zawodach potrzebne są inne różne dokonania aby osiągnąć dzieło życia – a to przecież jest celem człowieka dorosłego
  • Użytkownik Zadane
2009-11-20T21:08:50+01:00
Wczesną dorosłość, dorosłość i pełnię dojrza łośc
1.okres przejścia do wczesnej dorosłości 17. do 22.
2.wstępowanie w świat dorosłych 18.-22
3.wchodzenie w lata trzydzieste 30.
4.kulminacja wczesnej dorosłości 33. a 40.
5.wiek średni od 40. do 65.
6.wstępowanie w wiek średni około 45.
7.wchodzenie w lata pięćdziesiąte około 50
8.kulminacja wieku średniego Lata 55. do 60.
9.okres przejścia do ery późnej dorosłości 60.-65.