Odpowiedzi

2009-11-20T21:08:49+01:00

NH3 – amoniak

1 mol NH3 zawiera 3 mole wodoru , czyli 3 x 6,02 x 10^23 atomów wodoru

1 mol NH3 zajmuje objętość 22,4 dm3 i te informacje przydają się do ułozenioa proporcji.

22,4 dm3 NH3 ---------- 3 x 6,02 x 10^23 atomow wodoru

X -------------------------- 9,03 x 10^22


X = 11,2 x 10^-1 = 1,12
3 2 3