Odpowiedzi

2009-11-20T21:09:21+01:00
1.Oblicz, ile w przybliżeniu wynosi pole koła:
o średnicy 2,2 m

2r = 2,2m /:2
r = 1,1m

P = πr² = π × (1,1)² = 1,21π ≈ 1,21 × 3,14 ≈ 3,8 (m²)

o obwodzie 3π cm

Obw = 2πr
Obw = 3 cm
3 = 2πr/:2
3/2 = πr /π
r = 3/2π ≈ 3/6,28 ≈ 0,48 (cm)

Pole wyliczysz ze wzoru.

o obwodzie3π/4 m

Wzoruj się na poprzednim rozwiązaniu.2. Oblicz pole koła:
o promieniu 1,2 m
o średnicy 3,6 dm
o obwodzie 4π cm


Wzoruj się na poprzednich rozwiązaniach.
4 1 4
2009-11-20T21:14:25+01:00
.Oblicz, ile w przybliżeniu wynosi pole koła: P=πr²
o średnicy 2,2 m
d=2,2m /2 r= 1,1m
P=3,7994m²
o obwodzie 3π cm l=2πr 2πr=3π/2π r=1,5 cm
P=7,065cm²
o obwodzie3π/4 m l=3π/4 m 2πr=3π/4 ?*4 8πr=3π /8π r=0,375m
P=0,4415625m²
2. Oblicz pole koła: P=πr²
o promieniu 1,2 m r=1,2m
P=4,5216m²
o średnicy 3,6 dm d=3,6dm /2 r= 1,8dm
P=10,1736dm²
o obwodzie 4π cm l=4π cm 2πr=4π/2π r=2cm
P=12,56 dm²

Pozdrawiam:)
3 3 3
2009-11-20T21:14:53+01:00
1.
a)
P=π*r²
P=π* 1,1²
P=1,21π
P≈3,8 [m²]
b)
L=2π*r
3π=2πr / :π
3=2r / :2
r= 3/2

P=π*r²
P=π* (3/2)²
P=π* 9/4
P≈7 [cm²]
c)
L=2π*r
3π/4=2π*r / *4
3π=8πr
3=8r
r=3/8

P=π*r²
P=π* (3/8)²
P≈1,25 [m²]


3 2 3