W formie rozprawki "Czy porady i przestrogi zawarte we fragmencie tekstu Mikołaja Raje pt."Żywot człowieka poczciwego" są aktualne. Proszę o rozprawkę z podanych wskazówek
Wskazówki człowieka poczciwego:
-szanuj swoją żonę i bądź dla niej przykładem
-szanuj Boga, honor, ojczyznę, rodzinę
-dbaj o dobrą sławę
-żyć zgodnie z przykazaniami bożymi
-żyć skromnie i w prawdzie
-jeśli pożyczysz oddaj każdemu bez względu na stan społeczny
-pomagaj wszystkim potrzebującym finansowo lub wspieraj ich duchowo. Chce aby były minimum 3 argumenty i 2 strony A4 tej rozprawki.

2

Odpowiedzi

2009-11-21T11:07:48+01:00
Człowiek poczciwy według Reja to ten, co "pokój czyni na ziemi" czyli postępuje właściwie, nikogo nie krzywdzi. Eksponuje w postawie szlachcica wiele zalet, a więc umiłowanie prawdy, sprawiedliwości, roztropności, cnoty. "Człowiek..." powinien umieć czytać, pisać, z pominięciem "szkodliwej" gramatyki i logiki. Ideał, według Reja, powinien sporo podróżować, jeździć konno, strzelać z muszkietu. Autor nie docenia roli i znaczenia nauki w wychowaniu.
Łatwo odczytać tu filozofię stoicką, ponieważ nieobca jest Rejowi zasada złotego środka. Wśród haseł Reja funkcjonują : spokój, umiar, cnotliwe życie zgodne z naturą i rozumem. W utworze zawarty jest także epikureizm. Nie zakazuje on z całkowitej rezygnacji z korzystania z dobrodziejstw natury i wsi, namawia do umiarkowanego czerpania z rozrywek.
O wiele ciekawszy wydaje się być przedstawiony w "Żywocie człowieka poczciwego" wzorzec negatywny postawy, istny antywzór szlachcica - ziemianina. Taki antybohater jest przede wszystkim zarozumiały, pełen pychy, dba o pozory i pogardza innymi ludźmi. Doskonała umiejętność obserwacji innych ludzi pozwala Rejowi stworzyć przekonujący i ironiczny wizerunek takiego człowieka:
"...a on idzie, nawieszawszy dziwnych pstrych chobotów około siebie,
na ludzi nie patrzy, tylko sam na się pogląda,
cień upatruje, spluwa, choć m nie trzeba,
rękawicę z tej ręki, na której sygnet sejmie /.../,
kaszle, choć mu się nie chce, z kamyka na kamyk stąpa..."

"Żywot..." jest nieocenionym źródłem do poznania bytu i obyczajów szerokich mas szlacheckich w wieku XVI. Odzwierciedlona została w tym utworze rejowska radość życia, umiłowanie domu rodzinnego, najbliższych, pracy ziemiańskiej i przyrody. Ten portret szlachcica-ziemianina ukazuje człowieka kierującego się powszechnie uznanymi cnotami i żyjącego zgodnie z naturalnymi prawami cyklu biologicznego.
Twórczość Reja miała znaczenie przełomowe w dziejach literatury polskiej, była dowodem, że nie tylko łacina, ale również język polski nadaje się do wyrażenia różnorodnych uczuć i przeżyć. Poeta posługiwał się niezwykle bogatym słownictwem, wyrazistym, czasem nawet dosadnym, często zaczerpniętym z potocznego języka.
4 2 4
2009-11-21T13:00:30+01:00
Mikołaj Rej w „Żywocie człowieka poczciwego” przedstawił ideał szlachcica ziemianina. Człowiek poczciwy powinien pamiętać o obowiązkach wobec rodziny, powinien dbać o nią i wypełniać powinności wobec niej. Szlachcic kocha swą ojczyznę, pracuje na rzecz jej rozwoju i broni jej, w razie potrzeby oddając życie. Jest pobożny, modli się, przestrzega wartości głoszonych przez Kościół. W kontaktach z bliźnimi kieruje się życzliwością, miłosierdziem, sprawiedliwością. Darzy szacunkiem członków rodziny, sąsiadów, znajomych. Postępuje uczciwie wobec wszystkich, przestrzega praw, nikogo nie wykorzystuje. W życiu wzorowego człowieka ważne powinno być także kierowanie się rozsądkiem, zdobywanie wykształcenia. Należy się powstrzymywać od wszelkich pokus, które prowadzą do pychy, próżności, gniewu, zawziętości.
Czy ideał współczesnego człowieka poczciwego różni się od stereotypu Reja? Wzorzec ten pozostaje aktualny również w dzisiejszych czasach. Czy nie powinniśmy przestrzegać praw? Są one ustanowione dla dobra społeczeństwa. Ich łamanie prowadzi do wykroczeń, przestępstw, a nawet zbrodni. Mają one nam ułatwiać życie. Współczesny człowiek poczciwy rozumie to i nie łamie praw.
W dzisiejszych czasach ważne miejsce zajmuje patriotyzm, jakkolwiek obserwuje się zmaterializowanie życia. Dla zaspokojenia własnych potrzeb materialnych Polacy wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu lepszych warunków, wyższych poborów. Jednakże większość naszych rodaków wybiera życie w kraju bo nie wyobraża sobie opuszczenia ojczyzny.
Ludzie potrzebują więcej więzi społecznej i wspólnoty kulturowej z innymi członkami narodu. Wszelkie podejmowane działania winny wynikać z miłości, troski o los państwa, narodu, społeczeństwa, nie mogą godzić w suwerenność i godność innych narodów.
Ważna jest też przyjaźń, życzliwość, przychylność wobec innych. O ile jest łatwiej wtedy funkcjonować w codziennym życiu, pomagać potrzebującym, wspierać w trudnych chwilach, jednocześnie oczekiwać wsparcia w razie potrzeby.
Człowiek współczesny powinien kierować się odpowiedzialnością za swoje czyny. Dzieci, dorastając, w coraz większym stopniu przejmują odpowiedzialność za rodzinę. Już w szkole i najbliższym otoczeniu, później w grupie, w miejscu pracy należy uświadomić sobie własne zdolności i angażować je dla dobra innych.
Także kształt państwa zależy od gotowości jego obywateli do przyjmowania na siebie odpowiedzialności. Moim zdaniem każdy człowiek jest odpowiedzialny za siebie od momentu ukończenia 18 lat. Wielu młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia tego słowa. Odpowiedzialność wiąże się z poczuciem obowiązku.
Wartością istotną w życiu współczesnego człowieka jest szacunek -to prawdziwa troska o innych ludzi. Jest podstawą wielu innych wartości. Osoba, która nie otrzymuje szacunku, z własnej woli nie będzie go okazywać innym. Szacunek jaki dziecko otrzymuje w domu jest podstawą jego szacunku do samego siebie i innych ludzi .
Na pewno nie łatwo jest sprostać wszystkim wartościom, ale ważne jest kierowanie się nimi w życiu, bo są to zasady i normy powszechnie uznawane za dobre, właściwe, godne człowieka. To one wywierają zasadniczy wpływ na humanistyczny kontekst istoty ludzkiej, to one od zarania dziejów żyją w środowiskach społecznych.
4 2 4