1)Nazycony wodny roztwór NaCl w temperaturze 20 stopni jest roztworem o stężeniu 26,5%.Oblicz, rozpuszczalność NaCl w temperaturze 20 stopni.
2)Rozłożono 4,34 g tlenku rtęci (II) i uzyskano 4,02 g rtęci oraz tlen.Jaką objętość zajmie tlen w warunkach normalnych, jeżeli jego gęstość wynosi 1,43g/dm szescienny?
3)Oblicz i podaj wartość indekstu stechiometrycznego x dla zwiazku chemicznego N2Ox jezeli jego masa czasteczkowa wynosi 76 u.

1

Odpowiedzi

2009-11-20T21:33:47+01:00
1.

Stężenie 26,5 % znaczy, że w 100 g roztworu jest rozpuszczone 26,5 g NaCl (substancji rozpuszczonej). Masa rozpuszczalnika, czyli wody wynosi:

100 g roztworu - 26,5 g NaCl = 73,5 g wody

Rozpuszczalność jest to ilość substancji rozpuszczonej w 100 g wody i tworzącej w danej temp. roztwór nasycony:

26,5 g NaCl------------------------------------73,5 g wody
x (g NaCl)-------------------------------------100 g wody

Po przemnożeniu "na krzyż" mamy x ≈ 36 g NaCl.

Odp. Rozpuszczalność NaCl w temp. 20 stopni Celsjusza wynosi 36 g.

2.

4,34 g HgO → 4,02 g Hg + x (g O2)
x = 4,34 g - 4,02 g = 0,32 g O2

Gęstość tlenu w warunkach normalnych = 1,43 g / dm3

Policzymy, ile dm3 tlenu stanowi 0,32 g tego gazu:

1,43 g tlenu------------------------------1 dm3 tlenu
0,32 g tlenu------------------------------x (dm3 tlenu)

x ≈ 0,224 dm3 tlenu

Odp. W tej reakcji wydzieli się 0,224 dm3 tlenu.

3.

Masa cząsteczkowa N2Ox = 76 u

2 * 14 u + x * 16 u = 76 u
16 x = 48
x = 3

Tlenek ma postać N2O3

Jesr to tlenek azotu (III).

Pozdro))
1 5 1