Witam mam prośbę proszę napiszcie mi definicje a mianowicie co to jest:
- równanie chemiczne i podaj przykłady
- pierwiastek chemiczny
- atom i podaj przykłady
- liczba atomowa i podaj przykłady
- masa atomaowa i podaj przykłady

myślę że dobrze to rozwiążesz z góry wielkie dzięki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-14T19:42:18+02:00
A)równanie chemiczne to inaczej zapis przebiegu reakcji chemicznej.W równaniu chemicznym po jego lewej stronie znajdują się wzory chemiczne substratów, czyli związków chemicznych wchodzących do reakcji, a po jego prawej stronie znajdują się wzory powstałych z nich produktów.
np:CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O
b)pierwiastek chemiczny, zbiór atomów, których jądra mają taką samą liczbę protonów, czyli atomów o takiej samej liczbie atomowej (oznaczanej symbolem Z).
c)Atom-najmniejszy składnik materii, któremu można przypisać właściwości chemiczne.Atomy składają się z jądra i otaczających to jądro elektronów. W jądrze znajdują się z kolei nukleony: protony i neutrony. Neutrony są cząsteczkami obojętnymi elektrycznie, protony noszą ładunek elektryczny dodatni, zaś elektrony – ujemny.
d)Liczba atomowa ( Z ) (liczba porządkowa) określa, ile protonów znajduje się w jądrze danego atomu. Jest także równa liczbie elektronów niezjonizowanego atomu.
e)Masa atomowa (Ar) to masa atomu, wyrażona w atomowych jednostkach masy [u], która stanowi średnią ważoną mas izotopów danego pierwiastka.


1 5 1