Dana jest funkcja liniowa o wzorze y=2/3x+5 napisz wzor funkcji liniowej ktorej wykres jest
a. rownoległy do wykresu danej funkcji i przechodzi przez punkty A(-8,4)
b. prostopadły do wykresu danej funkcji i przechodzi przez punkty B(9,-2)

1

Odpowiedzi

2009-05-14T19:42:34+02:00
a) y=2/3x+5
współxczynnik kierónkowy musi byc równy
y=ax+b A(-8, 4)
4=2/3*(-8)+b
4=-16/3+b
4=-5 1/3+b
9 1/3=b

y=2/3x+9 1/3
b) współczynnik kierónkowy a1*a2=-1
2/3*a=-1
2a=-3
a=-3/2
y=ax+b
4=-3/2*(-8)+b
4=24/2+b
4=12+b
-8=b
y=-3/2x-8