Zad.1 Oblicz liczbę której:
a)24% wynosi 9,6 b)12½% wynosi 80 c)33⅓% wynosi 23 d)37,5% wynosi 0,6
Zad.2 Oblicz jakim procentem liczby 16 jest liczba:
a)12 b)25 c)12,5 d)25½
Zad.3 Oblicz 55% wartości wyrażenia: (1,6 - ⅔) : (0,4 + ⅓) - 0,4 : (½)²
Zad.4 Oblicz 2,625% wartości wyrażenia:
[(4,3 - 2,23) : 0,09 - 12 : 4 ²/₇ - √ 2,26 * 100] : 6,99
Zad.5 Oblicz 26% wartości wyrażenia: [(1 ¹/₃)⁻¹ - 2²]⁻²
Zad.6 Znajdź liczbę, której 37½% równa się wartości wyrażenia:
(0,4)⁻² - (0,75)⁻¹ + (5,6)⁰ * ⁷/₁₂
______________________________
(⅔)⁻³ + (-8)⁻¹ * 7 + (0,5)²
Zadanie.7 Znajdź liczbę, której 12,5% równa się wartości wyrażenia:
1¾ * 3
__________________
2⅔ * (⅔)⁻³ - (-¹/₃)⁻¹
Zad.8 Jakim procentem liczby 3 ¹/₃ jest wartość wyrażenia:
√ 3 ¹/₁₆ + (-2)³ * (¼)²
_____________________
1,2 - 2,4 : (- 1¹/₃)
( * razy ) bardzo proszę o zrobienie tego zadania, dam 70 pkt!

2

Odpowiedzi

2009-11-20T22:02:13+01:00
Zad.1 Oblicz liczbę której:
a)24% wynosi 9,6
96:0,24=400
b)12½% wynosi 80
80:0,125=640
c)33⅓% wynosi 23
23:13 1/3%=172,5
d)37,5% wynosi 0,6
0,6*0,375=1,6
Zad.2 Oblicz jakim procentem
liczby 16 jest liczba:
a)12
12/16*100%=75%
b)25
25/16*100%=156,25%
c)12,5
12,5/16*100%=78,125%
d)25½
25,5/16*100%=159,375%
Zad.3 Oblicz 55% wartości wyrażenia:
(1,6 - ⅔) : (0,4 + ⅓) - 0,4 : (½)²=14/15:11/15-1,6=1 3/11-1,6=-18/55
55%*(-18/55)=0,55*(-18/55)=-0,18
Zad.4 Oblicz 2,625% wartości wyrażenia:
[(4,3 - 2,23) : 0,09 - 12 : 4 ²/₇ - √ 2,26 * 100] : 6,99=
[2,07:0,09-2,8-150,33296338]:6,99=-130,1329633:6,99=-18,61701907 w zaokrągleniu -19
0,02625*(-19)=-0,49875
Zad.5 Oblicz 26% wartości wyrażenia:
[(1 ¹/₃)⁻¹ - 2²]⁻²=[0,75-4]-2=w zaokrągleniu 0,09

Zad.6 Znajdź liczbę, której 37½% równa się wartości wyrażenia:
(0,4)⁻² - (0,75)⁻¹ + (5,6)⁰ * ⁷/₁₂=6,25-1 1/3+1=w zaokrągleniu 6
6:0,375=16

Mam nadzieję że pomogłam:)
2 1 2
2009-11-21T01:19:03+01:00
Zad.1 Oblicz liczbę której:
a)24% wynosi 9,6
0,24x = 9,6
x = 9,6:0,24
x = 40
b)12½% wynosi 80
25/2% z x = 80
0,125x = 80
x = 640

c)33⅓% wynosi 23
100/3% z x = 23
⅓ x = 23
x = 69

d)37,5% wynosi 0,6
0,375x = 0,6
x = 1,6

Zad.2 Oblicz jakim procentem liczby 16 jest liczba:
a)12
16 -100%
12- x%
x = (12*100):16 =75%
x = 75%


b)25
16 - 100%
25 - X%
x = (25*100):16 = 156,25%
x = 156,25%

c)12,5
16 - 100%
12,5 - x%
x = (12,5*100):16 = 78,125%
x= 78,125%

d)25½
16 - 100%
25½ - x%
x = (25½ * 100):16
x = 159,375%

Zad.3 Oblicz 55% wartości wyrażenia: (1,6 - ⅔) : (0,4 + ⅓) - 0,4 : (½)²

(1,6 - ⅔) : (0,4 + ⅓) - 0,4 : (½)² = (8/5 - ⅔) : (2/5 +⅓) -(2/5): (¼) =
=( 24/15 - 10/15) : (6/15 + 5/15) -(2/5)*4 =
=( 14/15 ): ( 11/15) - 8/5 =
= ( 14/15 )* ( 15/11) - 8/5 =
=14/11 -8/5 =
= 70/55 - 88/55 =
= - 18/55

55% z (-18/55)= ?
55/100 *(-18/55)= - 9/50

Zad.4 Oblicz 2,625% wartości wyrażenia:
[(4,3 - 2,23) : 0,09 - 12 : 4 ²/₇ - √ 2,26 * 100] : 6,99=
=[(2,07) : 0,09 - 12:30/7 -√ 2,26 * 100] : 6,99=
=[23 - 12*(7/30)-150,33] : 699/100=
= [23 -2,8 -150,33] *100/699=
= [ -151,13]*100/699=
= (-15113/100)*(100/699)=
= (-15113/699)

2,625% z (-15113/699) = ?
(2625/100000)*(-15113/699) i wyliczyć


Zad.5 Oblicz 26% wartości wyrażenia: [(1 ¹/₃)⁻¹ - 2²]⁻²
[(1 ¹/₃)⁻¹ - 2²]⁻² = [(4/3)⁻¹ -4]⁻² =
= [¾ - 4]⁻² =
= ( -3¼)⁻² =
= (-13/4)⁻²=
= (-4/13)²=
= 16/169

26% z liczby 16/169
(26/100)*(16/169) =
= (13/50)*(16/169) =
= 8/325

Zad.6 Znajdź liczbę, której 37½% równa się wartości wyrażenia:
(0,4)⁻² - (0,75)⁻¹ + (5,6)⁰ * ⁷/₁₂
______________________________
(⅔)⁻³ + (-8)⁻¹ * 7 + (0,5)²

Obliczam licznik ( nie wiem czy dobrze odczytałam) bo wychodza dziwne wyniki

(0,4)⁻² - (0,75)⁻¹ + (5,6)³ * ⁷/₁₂ =
= (5/2)² - (4/3)¹ + (56/10)³*7/12 =
= 25/4 - 4/3 + (28/5)³*7/12=
= 75/12 - 16/12 + (28/5)³*(7/12)=
= 59/12 + (21952/125)*(7/12)=
= 59/12 + 36416/375 =
=
Obliczam mianownik
(⅔)⁻³ + (-8)⁻¹ * 7 + (0,5)² =
= (3/2)³ + (-1/8)¹*7 + 1/4=
= 27/8 -7/8 + 2/8 =
= 22/8=
= 11/4

Nie obliczam % bo nie wiem czy licznik dobry


Zadanie.7 Znajdź liczbę, której 12,5% równa się wartości wyrażenia:
1¾ * 3
__________________
2⅔ * (⅔)⁻³ - (-¹/₃)⁻¹

Obliczam licznik\

1¾ * 3 = 7/4 *3 = 21/4

obliczam mianownik

2⅔ * (⅔)⁻³ - (-¹/₃)⁻¹ =
= (8/3)*(3/2)³ - (-3)¹ =
= (8/3)*(27/8) + 3 =
= 9 + 3 = 12

Obliczam ulamek
(21/4) : 12 = (21/4 )*(1/12) = 7/16

12,5% z (7/16) =
= (125/1000)*(7/16) = (1/8)*(7/16) = 7/128


Zad.8 Jakim procentem liczby 3 ¹/₃ jest wartość wyrażenia:
√ 3 ¹/₁₆ + (-2)³ * (¼)²
_____________________
1,2 - 2,4 : (- 1¹/₃)

Obliczam licznik
√ 3 ¹/₁₆ + (-2)³ * (¼)²= nie można odczytać oblicz sam

obliczam mianownik

1,2 - 2,4 : (- 1¹/₃)=
=1,2 -(24/10)*(-4/3)=
= 12/10 -(12/5)*(-4/3) =
= 6/5 +16/5 =
= 21/5
cały ułamek oblicz sam i oblicz dalej

1 1 1