Odpowiedzi

2009-11-20T22:13:56+01:00
Ateizm jest to brak wiary w Boga.
Odmianą jest antyteizm - czyli niewiara oraz zwalaczanie przejawów wiary w Boga.
Powodowany jest skrajnym nihilizmem oraz wychowywaniem się w patologicznych rodzinach.
8 2 8
2009-11-20T22:14:04+01:00
2009-11-20T22:18:56+01:00
Jest to brak wiary w istnienie bóstw.
Rodzaje ateizmu:
Słaby ateizm, zwany też negatywnym lub neutralnym ateizmem, pokrywający się częściowo z agnostycyzmem który jest pojęciem szerszym niż słaby ateizm, oznacza brak wiary w egzystencję bogów bez kategorycznego przekonania o niemożliwości ich istnienia. Możemy wyodrębnić następujące formy słabego ateizmu
o ateizm spowodowany brakiem dowodów na istnienie boga.
5 3 5