Odpowiedzi

2009-11-20T22:32:04+01:00
1 FLORIAN
2 JÓZEF
3 ŻYCIE
4 ADAM
5 KORONA
6 PRZEISTOCZENIE
7 EDEN
8 GRZECH

1. Patron strażaków
2.Opekun Pana Jezusa
3. Pan Jezus oddał za nas ...
4.Pierwszy człowiek
5. Cierniowa założona na głowę Pana Jezusa
6. Dokonuje się na każdej mszy
7.Inna nazwa raju
8. Oddala nas od Boga
Poprzesówaj trochę wyrazy :D
10 3 10
  • Użytkownik Zadane
2009-11-20T22:34:46+01:00
R
Ó
Ż
A
N
I
E
C


1.Wiara w jednego Boga, prawosławie Boga to C...........
CHRZEŚCIJAŃSTWO
2.Imię ojca Jezusa to J....
JÓZEF
3.Jezus był Ż....
ŻYDEM
4.Pierwszy mężczyzna na Ziemi to A
ADAM
5.Dobra nowina o zbawieniu to E........
EWANGELIA
6.Wiara w skuteczności rytualne to M
MAGIZM
7.Biblię dzielimy na Stary i Nowy T........
TESTAMENT
8.Jedna z części różańca to tajemnica C........
CHWALEBNA
4 3 4
2009-11-20T22:50:54+01:00
1)poranna msza w okresie adwentu(ro"R"aty)
2)-ambona(m"Ó"wnica)
3)modlitwa liturgiczna w Kościele katolickim mająca najczęściej charakter nabożeństwa adoracyjnego zazwyczaj odprawianego w okresie Wielkiego Postu, (gorzkie "Ż"ale)
4)uroczysta formuła kończąca modlitwę("A"men)
5)poczęcie w wyniku którego dziecko od chwili swego poczęcia zostało zachowane od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego("N"iepokalane poczęcie)
6)zaufanie do Kościoła(w"I"ara)
7)pamiątka ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, ("E"ucharystia )
8)znak ukochania ludzi przez Boga i ustanowienia ich swoimi dziećmi("C"hrzest święty )
4 5 4