Odpowiedzi

2009-11-20T22:23:54+01:00
Inżynieria mechaniczna jest jednym z największych sektorów przemysłu w Unii Europejskiej pod względem liczby przedsiębiorstw (około 169 000, z których większość to MŚP), zatrudnienia (3,3 miliona ludzi), produkcji i tworzenia wartości dodanej.

Posiadając 36% światowego rynku, Europa jest największym na świecie producentem i eksporterem maszyn. Konkurencyjność tego przemysłu zawdzięczamy między innymi doskonałym, innowacyjnym produktom, know-how oraz kompetencjom i zdolności spełniania życzeń klientów.

Inżynieria mechaniczna jest bardzo szerokim i zróżnicowanym sektorem. Obejmuje przede wszystkim maszyny i sprzęt, maszyny do wytwarzania i wykorzystywania energii mechanicznej, z wyjątkiem silników do samolotów, pojazdów i rowerów, maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, narzędzi mechanicznych i innych maszyn o specjalnym przeznaczeniu.

Komisja Europejska promuje globalną i zrównoważoną konkurencyjność przemysłu maszynowego poprzez analizowanie cech charakterystycznych i trudności, którym musi on sprostać, oraz poprzez podejmowanie koniecznych działań.
2 3 2