Organizmyj ednokomórkowe rozmnażają się przez podział komórki (z jednej komórki macierzystej w wyniku podziału powstają dwie komórki potomne). Jeżeli w chwili początkowej (t=0) istnieje m organizmów jednokomórkowych, to w nastepnych chwilach t (t>0) liczbę organizmów y można obliczyć, korzystając ze wzoru y=m x 2 t ( to t jest u góry w dwójce)
a)Obserwowana populacja bakterii liczaca 10 organizmów podwaja swoją liczebność co 20 minut. Oblicz, ile bakterii bedzie liczyła ta populacja po upływie jednej godziny, a ile po upłuwie jednej doby.

2

Odpowiedzi

2009-11-20T22:54:25+01:00
Godz=60min
doba=24godz=1440min
po godzinie będzie 10+10=20+20=40+40=80 obliczylem to ze wzoru 10*2do n n jest to liczba ile razy sie podwoi w danym czasie
po dobie będzie to 10*2⁷²
2 4 2
2009-11-20T22:57:50+01:00
Organizmyj ednokomórkowe rozmnażają się przez podział komórki (z jednej komórki macierzystej w wyniku podziału powstają dwie komórki potomne). Jeżeli w chwili początkowej (t=0) istnieje m organizmów jednokomórkowych, to w nastepnych chwilach t (t>0) liczbę organizmów y można obliczyć, korzystając ze wzoru y=m x 2 t ( to t jest u góry w dwójce)
a)Obserwowana populacja bakterii liczaca 10 organizmów podwaja swoją liczebność co 20 minut. Oblicz, ile bakterii bedzie liczyła ta populacja po upływie jednej godziny, a ile po upłuwie jednej doby.

y=m x 2^t
m=10
t=3 bo 3*20 min=1h
po godzinie
y=10*2³=80
po 24 h
y=10*(2³)²⁴=10*2⁷²
1 4 1