Odpowiedzi

2009-11-20T23:17:23+01:00
Dane:
P=250W
m=200g=0,2kg
ΔT=100°C-15°C=85°C=85K
Cw=4200 J/(kg*K)

Szukane:
t=?

Rozwiązanie:
P=W/t
t=W/P
W=Cw*m*ΔT
t=(Cw*m*ΔT)/P
t= (4200 J/(kg*K) * 0,2 kg * 85K) / 250 J/s= 4200*0,2*85/250 s=
4200*17/250 = 285,6 s
285,6 s = 4 min 45,6 s

Odpowiedź: t= 285,6 s = 4 min 45,6 s
1 5 1