A)wymien po 2 czynniki,które zadecydowały o wyższym niż w innych krajach Ameryki Łacińskiej poziomie rozwoju gospodarczego Wenezueli i Argentyny.

Wenezuela

1.

2.

Argentyna

1.

2.

b) uszereguj wypisane w tebeli państwa pod względem stopnia rozwoju gospodarczego.zapisz po 3 argumenty przemawiajace za ustaloną przez ciebie kolejnością.każdy argument powinien dotyczyc innego wzkaźnika.

to jest ta tabela potrzebna do zadania :

1. producja energii elektrycznej w (kWh/os.)

meksyk - 2700
boliwia - 400
usa - 13 500

2.PKB (USD/os.)

meksyk - 10 000
boliwia -4000
usa - 40 200

STRUKTURA PKB (%)

3. rolnictwo

meksyk - 3
boliwia - 15
usa - 1

4.przemysł

meksyk - 30
boliwia - 33
usa - 21

5.usługi

meksyk - 75
boliwia - 52
usa - 80


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T23:57:32+01:00
Wenezuela:
-bogate złoża cennych surowców mineralnych
- ?

Argentyna;
-rozwoj uslug
-rozwoj przemyslu przetworczego

tylko to wiem;>
39 2 39