Pilne !! :)

Trzeba opisać obrazki.
I odpowiedzieć na pytania:

Obrazek pierwszy pytania:
1. Warum ist die Frau unzufieden?-dlaczego kobieta jest nie zadowolona.
2. Warum spielt das Mobiltelefon eine so große Rolle in unseren Leben?-dlaczego komórka odgrywa duza role w zyciu człowieka

Pytania to drugiego obrazka:
1. Warum ist das Mädchen in dieser situation gestresst?- dlaczego dziewczynka jest zestresowana w tej sytulacji
2. Was lernen die Jugendlichen beim Sporttreiben?-czego uczy się młodzież podczas uprawiania sportu.

1

Odpowiedzi

2009-11-20T23:25:55+01:00
1. vielleicht Sie heiratete mit dem schlechten Menschen (może wyszła za mąż za złego człowieka)
2. weil wir immer können anzurufen mit der wichtigen Sache zum euren zum beispiel freund. Wir sind in dem ewigen Kontakt mit eure Familie oder Bekannte. (możemy zadzwonić z ważna sprawą do kolegi. jesteśmy w stały kontakcie z rodziną albo ze znajomymi)

1. Sie ist auf den Berufen und musst zu tun eine komplizierte Evolution (jest na zawodach i musi wykonac skomplikowana ewolucje)
2. Wir entwickeln uns physisch. Wir lernen einig und Kollektivarbeit (rozwijamy sie fizycznie. Uczymy sie zgrania i pracy zespolowej)