Organizmy jednokomórkowe rozmnażają się przez podział komórki (z jednej komórki macierzystej w wyniku podziału powstają dwie komórki potomne). Jeżeli w chwili początkowej (t=0) istnieje m organizmów jednokomórkowych, to w następnych chwilach t (t>0) liczbę organizmów y można obliczyć, korzystając ze wzoru y=m x 2 t ( to t jest u góry w dwójce)
b) Obserwowana uprawa drożdży o objętości podwaja swoją objętość co 30 minut. Oblicz objętość uprawy drożdży po upływie jednej godziny oraz po upływie jednej doby.
(proszę o rozpisanie zadania)

1

Odpowiedzi

2009-11-20T23:57:43+01:00
Y=m x 2^t
m=10
t=3 bo 3*20 min=1h
po godzinie
y=10*2³=80
po 24 h
y=10*(2³)²⁴=10*2⁷²