Odpowiedzi

2009-11-21T03:10:35+01:00
A=2n+4 - podstawa górna ( mniejsza)
b=n+20 - podstawa dolna ( wieksza)
Obw=3n+34. - obwód trapezu ( 2 jednakowe)
α = kąt ostry zawarty miedzy pdstawą a ramieniem c
c- ramię trapezu równoramiennego

α =?

a) n=3
a =2*3+4 = 6 +4 = 10
a = 10

b = n +20 = 3 + 20 =23
b =23

O = 3n +34 = 3*3+34 = 9+34 = 43

1. Obliczam bok c z obwodu trapezu

O = 43
O = a + b + 2c = 10 +23 +2c = 33 +2c
O=33 +2c
33 +2c = 43
2c = 43 - 33
2c = 10
c = 5

2.Obliczam odninek x ( cząść podstawy dolnej)

a +2x = b
2x = b - a
2x = 23 - 10
2x = 13
x = 6,5

3. Obliczam α z funkcji trygonometrycznej
gdzie: x - przyprostokatna leżąca przy kącie α
c - przeciw prostokatna ( ramię trapezu)

cosα = x : c
cosα = 6,5 : 5
cosα = 1,3

Brak takiego kąta cos przyjmuje wartosci max 1, nie ma takiego kata aby cos był równy 1,3


b) n =31

a =2n + 4 = 2*31+4 = 62 +4 = 66
a = 66

b = n +20 = 31 + 20 = 51
b = 51

O = 3n +34 = 3*31+34 = 93+34 = 127

1. Obliczam bok c z obwodu trapezu

O = 127
O = a + b + 2c = 66+51 +2c = 117+2c
O = 117+2c
117 +2c = 127
2c = 127 - 117
2c = 10
c = 5

2.Obliczam odninek x ( część podstawy dolnej)

a +2x = b
2x = b - a
2x = 51 - 66
2x = - 15
x = - 7,5

Odcinek x nie moż być wartoscią ujemną

Nie ma takiego trapezu