Funkcja k(x) = 1500+12x opisuje koszty (w złotych), jakie miesięcznie ponosi firma
,,Skrzat" produkująca krasnale ogrodowe. 1500 złotych to koszt stały, 12 zł to koszt
wyprodukowania jednego krasnala, x- liczba krasnali.

a) Jaki jest półroczny zysk firmy, jeśli w tym czasie
wyprodukowano 1800 krasnali i sprzedano je po 37 zł za jednego krasnala?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T00:17:56+01:00
6*1500=9000zl kosztow stałych
37-12=25*1800=45000-9000=36000zł
6 2 6
2009-11-21T00:21:45+01:00
Przychód:
1800 × 37zł = 66600zł

Koszt wyprodukowania 1800 krasnali + koszty stałe:
1500zł × 6 miesięcy = 9000zł - koszty stałe
12zł × 1800 krasnali = 21600zł

21600zł + 9000zł = 30600zł


Zysk:
66600zł - 30600zł = 36000zł

Odp. Półroczny zysk firmy to 36000zł.
7 4 7
2009-11-21T00:36:31+01:00
Funkcja k(x) = 1500+12x opisuje koszty (w złotych), jakie miesięcznie ponosi firma,,Skrzat" produkująca krasnale ogrodowe. 1500 złotych to koszt stały, 12 zł to koszt wyprodukowania jednego krasnala, x- liczba krasnali.

a) Jaki jest półroczny zysk firmy, jeśli w tym czasie
wyprodukowano 1800 krasnali i sprzedano je po 37 zł za jednego krasnala?
k(x) = 1500+12x
x=1800
cena 37 zł
12zł-koszt wyprodukowania
zysk=1800*37=66600zł
z tego koszty stałe: 1500zł*6=9000zł przez pół roku
plus produkcja1800*12=21600zł
66600zł-9000zł-21600zł=36000zł
to zysk na czysto firmy w ciągu 1/2 roku
1 5 1