Odpowiedzi

2009-11-21T08:18:58+01:00

Początki XVII wieku to czas panowania Zygmunta III Wazy. Siedemnaste stulecie jest okresem licznych wojen, które prowadziła Rzeczpospolita. Już w 1600 roku wynikły konflikty ze Szwecją. Głównym powodem była chęć opanowania przez Polskę i Litwę Inflant – krainy nad Zatoką Ryską. Wybuchło kilka wojen, w wyniku, których Szwecja zagarnęła większość Inflant.
Polska nie zakończywszy zatargów ze Szwecją wdała się w konflikt z Rosją. Władcy polscy zbyt ingerowali w sprawy Rosji. Z tego powodu wybuchły wojny. Po zawarciu pokoju z władcami Rosji, Rzeczpospolita utrzymała zdobyta ziemie.
Mieliśmy tez trzeciego wroga, jakim była Turcja. Toczone z Turkami wojny kończyły się klęską armii polskiej lub wycofaniem wroga.
Wszystkie wojny trwały ponad 30 lat. Zostawiły po sobie duże zniszczenia gospodarcze, jak i straty w ludziach. W wyniku wojen z Rosją, Polska osiągnęła największe terytorium w swoich dziejach (ok. 990 tyś. km3). Dzięki temu historycy nazwali ją wiekiem srebrnym.
5 3 5
2009-11-21T12:06:31+01:00

Początki XVII wieku to czas panowania Zygmunta III Wazy. Siedemnaste stulecie jest okresem licznych wojen, które prowadziła Rzeczpospolita. Już w 1600 roku wynikły konflikty ze Szwecją. Głównym powodem była chęć opanowania przez Polskę i Litwę Inflant – krainy nad Zatoką Ryską. Wybuchło kilka wojen, w wyniku, których Szwecja zagarnęła większość Inflant.
Polska nie zakończywszy zatargów ze Szwecją wdała się w konflikt z Rosją. Władcy polscy zbyt ingerowali w sprawy Rosji. Z tego powodu wybuchły wojny. Po zawarciu pokoju z władcami Rosji, Rzeczpospolita utrzymała zdobyta ziemie.
Mieliśmy tez trzeciego wroga, jakim była Turcja. Toczone z Turkami wojny kończyły się klęską armii polskiej lub wycofaniem wroga.
Wszystkie wojny trwały ponad 30 lat. Zostawiły po sobie duże zniszczenia gospodarcze, jak i straty w ludziach. W wyniku wojen z Rosją, Polska osiągnęła największe terytorium w swoich dziejach (ok. 990 tyś. km3).
Szwecja i Turcja nie poddały się, w II połowie XVII wieku najechały na Polskę. Chęć opanowania terenów Polski spowodowała, że Szwedzi wyrządzili wiele szkód ludności. Łupili i rabowali wszystkie domy napotkane na drodze. Mieszczaństwo polskie broniła się, jednak armia wroga była dużo silniejsza.
Wojny z Turcją pod koniec XVII wieku zakończyły się zwycięstwem wojsk polskich. Po pokonaniu wroga Rzeczpospolita podpisała traktat polsko – turecki. Na jego mocy odzyskaliśmy Ukrainę i Podole.
Wojny prowadzone przez Zygmunta II Wazę, a później Jana Kazimierza znacznie osłabiły kraj politycznie i gospodarczo. Polska utraciła wiele ziem m.in. Inflanty, o które tak ciężko walczyła z wojskami szwedzkimi.
Po śmierci Zygmunta tron objął Władysław III Waza. Za jego panowania Polska cieszyła się pokojem i dobrobytem. Okres ten nazwano „srebrnym wiekiem”.
W XVI wieku Polska znacznie rozwinęła się kulturalnie i gospodarczo. Do Królestwa Polskiego przyjeżdżało wielu sławnych artystów i pisarzy. Wojny prowadzone w XVII w. Bardzo osłabiły Polskę. Na terenach polskich mieszkało mało ludzi, a warunki życia pogorszyły się w porównaniu z XVI wiekiem.
4 3 4