Odpowiedzi

2009-11-21T09:22:32+01:00
Analizując książkę pt. "Antygona" Sofoklesa chciałabym porównać dwoje bohaterów tego dramatu: Antygonę - główą bohaterkę utworu ora Kreona - Króla Teb. Postacie są ze sobą spokrewnione. Antygona jest siosrzenicą Kreona. Miała dwóch, zmarłych braci (Eteolesa - uważanego za zwycięscę oraz Polinejkesa- uznanego za zdrajcę) i młodszą siostrę Ismeneę. Jest córką Edypa i Jokasty.
Władca Teb ma żonę Eurydykę oraz syna Hajmona - nazyczonego Antygony.
Pomimo łączącego ich pokrewieństwa, obie postacie różnią się. Antygona ma resekt do praw bożych: "I tylko miał wagi i siły w człowieku, aby łamać święte prawa Boże, które są wieczne i trwają od wieku". Kreon postepuje wegług ustalonego przez sibie prawa "I śmiałaś wbrew tym stanowieniiom cziałać?".
Główna bohaterka czci rodzinę, ważna dla niej była godność: "Czcić swe rodzeństwo nie przynosi wtydu". Kieruje się miłością i uczuciami. To sprawia, że uważają ja za nierozważną "żeś nierozważna, choć miłym tyś miła" Władca Teb kieruje się rozumem. dla niego każde złamanie prawa musi skończyć się Karą. "Tak, śmierć go czeka! Lecz wielu do zguby popchnęła żąda do zysku i rachuby". Bohater jest popędliwy i gwałtowny oraz bezkromisowy i bezwględny. Pousłyszeniu o próbie pogrzebania ciała przez Antygone, od razu postanawia ją ukarać, a ponieważ uważa Ismenę za spólniczkę, wydaje wyrok także na nią. Władca Teb jest nazywany tyranem "Ale tyranów los błogo, wolno im czynić co zechcą, i mówić"
Antygona jest odważna. Nie boi się przyznać do winy. Wie, że za pogrzebanmie złok Polinejkesa grozi kara, jednak decyduje się na ten krok. "Jam to spełniłam, zaprzeczać nie myślę". Bohaterka to osoba krąbrna"Krąbrne po krąbrnym dziewczyna ma po ojcu obejście, grozienie ustąpi tak łatwo".Kreon był pełen lenku. Świadczy to o tym fragmęt z dramatu: "Los władzy i konsekwencji pojętych decyzji".
Bochaterowie mają również wspólne cechy. Kreon i Antygona to osoby sprawiedliwe. Bohater chce być sprawiedliwym władcą dla swojego kraju, natomiast jego siostrzenica chce byc sprawiedliwa dla swoich barci. Oboje są uparci i żadnych z nich nie zamierza ustąpić. Nie chcą zmieniać swoich decyzji. Kreon i Antygona to osoby pewne siebie i wierzące w swoje reacje.
Na końcu lektury oboje coś zyskują i oboje coś tracą. Antygona traci życie, ale odnosi moralne zwycięstwo, natomiast Kreon zachowuje życie, ale traci swoich bliskich.
Według mnie inne poglądy i podobny charakter uniemożliwiły kompromis. Antygona wierzy w prawa boskie, a Kreon w prawa ustanowione na ziemi - To jest największa róźnica obu bohaterów. Myślę, że godne podziwu u obu bohaterów jest ich dążenie do celu i wytrwałość. Moim zdaniem Antygona i Kreon nie mieli złych zamiarów lecz czynili wszytko według własnych przekonań.
Gdybym miała wybrać jedną z osób, która postąpiła najsłuszniej, poparłabym Antygone. Prawa ziemskie są również bardzo ważne, jednak godność i zobowiązania wobec rodziny jest dla mnie wazniejsze