1. W klasie 1 jest 30 uczniów. 20% pojeczało na wycieczkę. Ilu uczniów pozostało w szkole?

2. Pewnego dnia w klasie 1b było nieobecnych 3 uczniów, co stanowi 10% uczniów tej klasy. Ile osób liczy ta klasa?

3. Cena pewnego towaru wynosiła 245 zł. Jaka była cena tego towaru po podwyżce o 10%?

4. Bilet do kina dla dorosłych kosztuje 28 zł. Cena biletu dla dziecka jest o 15% niższa. Ile trzeba zapłacić za bilety dla rodziny pięcioosobowej?

Czekam na odpowiedzi:) Pilne!3

Odpowiedzi

2009-11-21T09:58:58+01:00
1. 20/100 * 30= 6
6 osób pojechało na wycieczkę, więc 24 jest w klasie.
2. 3*10/100 = 30
Odp: Ta klasa liczy 30 osób.
3. 245* 10/100 = 24,5 (podwyżki 10%)
245 + 24,50 = 269,50zł
4. 28*15/100= 4,20zł
28-4,20= 23,80 za dziecko,
23,50*3 + 28*2 = 70,50 + 56= 126,50
1 5 1
2009-11-21T10:00:44+01:00
1) 100% - 30
10% - 3
20% - 6
30-6=24
Odp w klasie pozostało 24 uczniów
2) 3 - 10%
30 - 100%
Odp: klasa liczy 30 uczniów.
3)245 - 100%
24,5 - 10%
245+24,5=269,5zł
Odp Towar po podwyżce kosztował 269,50zł
4)28 zł - cena bilety dorosłej osoby
85% - cena bilety dziecka
28 - 100%
x - 85%
85*28:100=23,8
28*2=56
23,8*3=71,4
56+71,4=127,40zł
Odp Bilety dla pięcioosobowej rodziny kosztują 127,40zł.
2009-11-21T10:19:32+01:00
1)20% z 30=0,2*30=6
30-6=24
odp. W szkole zostało 24 uczniów
2)100%-x
10%-3
100% * 3/10%=30
30+3=33
odp. W szkole jest 33 uczniów.
3)10% z 245zł=24,5
245+24,5=269,5
odp. Towar kosztuje 269,5zł.
4) 15% z 28=0,15*28=4,2zł
4,2*3=12,6zł
5*28=140zł
140zł-12,6=127,4zł
odp. Rodzina zapłaci 127,4zł za bilety
1 5 1