Obwód trójkąta prostokątnego wynosi 24cm.Długość krótszej przyprostokątnej wynosi 6cm.Druga przyprostokątna jest o 2cm dłuższa a przeciw prostokątna jest o 2 cm dłuższa od dłuższej prostokątnej.Oblicz boki trójkąta.Która informacja w zadaniu jest niepotrzebna ?

2

Odpowiedzi

2009-11-21T10:05:09+01:00
Ob=24 cm - niepotrzebna informacja.
krótsza=6cm
dłuższa=6cm+2cm=8cm
przeciw=8cm+2cm=10cm
Sprawdzenie= 10+8+6=24, choć nie trzeba sprawdzać.
2009-11-21T10:08:54+01:00
1 przyprostokątna 6cm
2 przyprostokątna 6cm+2cm=8cm
przeciwprostokątna 24cm-(6cm+8cm)=10cm
niepotrzebna jest informacja że przeciw prostokątna jest o 2 cm dłuższa od dłuższej prostokątnej