Napisz :
1. Od czego pochodzi nazwa rodu Wazów
2. Wypisz przedstawicieli Wazów na Tronie Polskim
3. Wyjaśnij związki Wazów z dynastią Jagiellonów
4. Uzupełnij tablicę genealogiczną od Zygmunta I Starego do Zygmunta III Wazy
5. Wypisz wojny Rzeczpospolitej w XVII wieku
6. Ułóż pytania do krzyżówki: WAZOWIE

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T10:50:31+01:00
1. Od czego pochodzi nazwa rodu Wazów?

Jej nazwa pochodzi od herbu z wyobrażeniem snopka (w języku szwedzkim vasa).

2. Wypisz przedstawicieli Wazów na Tronie Polskim.
Zygmunt III Waza
Władysław IV
Jan Kazimierz

3. Wyjaśnij związki Wazów z dynastią Jagiellonów.

Zygmunt Waza był synem Jana Wazy i Katarzyny Jagiellonki (siostry Anny Jagiellonki), córki Zygmunta I Starego (z dynastii Jagiellonów), był Dziedzicem krwi Jagiellonów, co poniekąd zapewniło mu sukcesję tronu Po śmierci króla Stefana Batorego w 1586r. W 1587 odbyła się kolejna elekcja . Owa elekcja odbywa się cieniu konfliktu między Janem Zamoyskim a rodem Zborowskich. Obydwie strony przybyły na elekcje z oddziałami zbrojnymi. W takiej atmosferze 19 sierpnia 1587 większość zebranych, wraz z interreksem – prymasem Stanisławem Karnkowskim dokonała wyboru – nowym królem został 21-letni szwedzki królewicz Zygmunt Waza.

4. Uzupełnij tablicę genealogiczną od Zygmunta I Starego do Zygmunta III Wazy.

Zygmunt I Stary (zm.1548) -> Zygmunt II August (zm. 1572koniec dynastii Jagiellonów) --> Henryk Walezy (1573-1575 uciekł z Polski) --> Stefan Batory (1576-1586) --> Zygmunt Waza (1587-1632)

5. Wypisz wojny Rzeczpospolitej w XVII wieku.
Wojny ze Szwecją w I połowie i w II połowie XVII w.
Wojny z Rosją w I połowie i w II połowie XVII w.
Wojny z Turcją w I połowie i w II połowie XVII w.

Jak chcesz dokładny opis tych wojen(przyczyny, przebieg, skutki), to napisz mi prywatną to Ci prześle moje notatki na spr. z ubiegłego roku.

6. Ułóż pytania do krzyżówki: WAZOWIE

1. Zygmunt Waza przeniósł stolicę Polski z Krakowa do ... (Warszawy)
2. W 1660r. na mocy pokoju w Oliwie zrzekł się praw do korony szwedzkiej (Jan Kazimierz)
3. Zygmunt Waza był z pochodzenia .... (szwedem)
4. Matka Zygmunta III Wazy pochodziła z dynastii ... (Jagiellonów)
5. Brat Jana Kazimierza to ... (Władysław)
6. na okres jakiego powstania przypada śmierć Władysława IV i koronacja Jana Kazimierza, mowa o powstaniu ... (Chmielnickiego)
7. Ilu było na tronie polskim królów z dynastii Wazów ? (trzech)
5 5 5