Odpowiedzi

2009-11-21T12:23:46+01:00
W Anglii ukształtował sę system rządów innych niż w siedemnastowiecznej Francji czy Rosji. W pierwszej połowie XVII w. na tronie angielskim zasiadali władcy z dynastii Stuartów- Jakub I i Karol I którzy dążyli do wprowadzenia absolutyzmu. Jednak coraz większe wpływy w państwie zdobywało mieszczaństwo oraz tzw. nowa szlachta - grupa czerpiąca dochody z rolnictwa, handlu i manufaktur. Wśród członków tych warstw społecznych było wielu wyznawców purytanizmu - angielska odmiana kalwinizmu. Występowali oni przeciwko przywilejom szlachty rodowej czyli grupy związanej z feudalnym systemem produkcji i feudalnym systemem społecznym. Purytanie twierdzili że przywileje i władza absolutna sprzyjają szerzeniu się najgorszych grzechów.Nowa szlachta oraz mieszczanie zgodnie twierdzili że król powinien podejmować decyzje po uzgodnieniu ich z parlamentem. Dążenie do ograniczenia władzy Królewskiej było przyczyną wojny domowej. Do walki przeciwko sobie stanęły armie królewskie i parlamentu. Ta ostatnia złożona była z mieszczan, drobnej szlachty i chłopów. W trwającej kilka lat wojnie zwycięstwo odnieśli zwolennicy parlamentu, którym przewodził Oliwer Cromwell. Król Karol I został Aresztowany, uznany za zdrajcę i ścięty. W 1649 r. Anglię ogłoszono republiką. Na jej czele staną Cromwell który otrzymał tytuł lorda protektora. Wzniesiono wyższą izbę parlamentu- Izbę lordów w której zasiadali przedstawiciele arystokracji. Republika angielska nie utrzymywała się długo. Po śmierci Cromwella W 1658 r. Wybuchły walki wewnętrzne.Aby położyć kres parlament zaproponował Stuartom ponownie objąć tron. Lecz system władzy został nadal monarchą parlamentarną.
8 3 8