Odpowiedzi

2009-11-21T15:49:10+01:00
Konfederaci barscy był to zbrojny związek szlachty polskiej. Występowali oni w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej. Opisali to w tz. akcie założycielskim skierowanym do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i wojskom rosyjskim. Występowali oni przeciwko ustawom narzuconym przez Rosję, a szczególnie tym dającym równouprawnienie dysydentom. Główną reformą Sejmu Wielkiego jest konstytucja 3 maja. Znosi ona hasło liberum veto oraz przywraca dziedziczność władzy królewskiej. Obiecywała ona także poprawę sytuacji chłopów oraz dawała więcej praw mieszkańcom miast królewskich.