Uzupełnij pytania o Helena Rubentein . Zastosuj czas past simple.
1.Where...............................................................................?
in switzerland.
2.what.....................................................................study?
Medicine.
3...................................................travel?
To Australia and Britain.
4.Who .......................................................in Britain ?
Her husband.
5. .....................................................rich?
yes, she did.

3

Odpowiedzi

2009-11-21T11:13:35+01:00
Nie wiem co to za człek, ale jeśli chodzi o to gdzie był, to pytanie brzmiałoby:
Where were you?
jeśli chodzi że mieszkał:
where did you live?
a jeśli że uczył się:
where did you study?

What did you study?

Where did you travel?

Who was with her in Britain? (tak przypuszczam)

Was she rich?
2009-11-21T11:18:11+01:00

1.Where did you live?
in Switzerland.

2.What did you study?
Medicine.

3.Where did you travel?
To Australia and Britain.

4.Who was with her in Britain?
Her husband.

5. Was she rich?
yes, she did.
1 5 1
2009-11-21T13:14:09+01:00
1.where did you live?
2.what did you study?
3.where did you travel?
4.who was with her in britain?
5.was she rich?
1 5 1