Odpowiedzi

2009-11-21T12:37:19+01:00
Masz moje notatki na spr. z ubiegłego roku. Czy w pierwszym podpunkcie masz Kolberg czy to u Ciebie jest ta sama osoba co Jean Baptise Colbert ? Bo nie jestem pewna, jak to ta sama, to napisz mi na prywatną to dodam Ci i o gospodarce .


Reforma armii :

Za panowania Ludwika XIV armia francuska składała się z ochotników, której liczebność podczas wojny wynosiła 300tys ludzi. W armii panowała surowa dyscyplina. Państwo zapewniało żołnierzom umundurowanie, wyżywienie i płacono im żołd. Armia francuska była stała, czyli żołnierzy nie zwalniano do domu po zakończeniu wojny. Dzięki takiej armii monarcha utrzymywał w ryzach zarówno mieszkańców państwa jak i władców sąsiednich krajów. Francuska armia była najliczniejsza i najlepsza w Europie. Unowocześnione karabiny wyposażona w bagnety. Francuzi udoskonalili sztukę wznoszenia fortyfikacji, a wzdłuż Francji wybudowano około 300 twierdz. Francja zbudowała także potężną flotę morską i zaczęła zdobywać kolonie. Potężna siła militarna pozwoliła Ludwikowi XIV na rozszerzanie granic państwa poprzez wojen z innymi krajami.

Odbudowa jedności religijnej Francji, stosunek Ludwika XIV do hugenotów:

Na początku XVII w. we Francji mieszkało 1,5 mln hugenotów. Byli wśród nich wykwalifikowani rzemieślnicy, kupcy i finansiści. Ludwik XIV od początku swojego panowania nie wykazywał tolerancji wobec hugenotów. Kazał niszczyć protestanckie świątynie, zamykać szkoły, a osoby które nie wyznawały katolicyzmu pozbawiać urzędów państwowych. W 1685r. król odwołał edykt nantejski, zabraniając wyznawania innej religii niż katolicyzm. Około 200 tys. ludzi wyniosło się do sąsiadujących z Francją państw (Anglii, Holandii, Brandenburgii), których władcy przyjęli zbiegów z otwartymi ramionami. Francja straciła w ten sposób 1% ludności, zwłaszcza wykwalifikowanych rzemieślników, ich ucieczka znacząco osłabiła Francję, a wyraźnie umocniła państwa jego wrogów.

Pałac Wersalski – ośrodek kultury francuskiej i europejskiej:

Wersal to pałac położony nieopodal Paryża. Był on siedzibą króla Ludwika XIV. Wersal uznawany był także za ośrodek kultury i sztuki francuskiej i europejskiej. Ludwika XIV starało się naśladować wielu władców. Noszono stroje wzorowane na tych, w których chodzona na Wersalu. Czytano francuskie książki, zaś język francuski stał się językiem powszechnie używanym wśród ludzi nauki, kultury i dyplomacji – trwało to aż do II wojny światowej. Król poprzez wspieranie nauki i sztuki, opłacanie uczonych i artystów zarówno z Francji jak i innych państw zaowocowało tym, iż na dworze wersalskim wystawiano wiele znakomitych dzieł literackich.

Rozwój gospodarczy Francji:

Na początku rządów Ludwika XIV skarb państwa wyczerpany rozbudową armii i wojnami był w ruinie. Władca zaś bardzo potrzebował pieniędzy. Jednak monarcha umiał dobierać sobie urzędników. Jeden z nich minister finansów Jean Baptise Colbert zreformował system skarbowy państwa. Podatki we Francji płacił wszyscy oprócz duchownych i szlachty. System był bardzo niesprawny, ponieważ duża część podatków trafiała do kieszeni poborców podatkowych a nie do skarbca. Colbert zmniejszył podatki bezpośrednie (na których bogacili się poborcy), a podwyższył podatki bezpośrednie (wliczane w cenę rozmaitych towarów. Taki podatek płacili wszyscy mieszkańcy Francji np. kupując sól. Colbert wprowadził do gospodarki Francji zasady merkantylizmu. Polegały one na:
- popieraniu rodzimego przemysłu
- eksporcie i sprzedaży własnych wyrobów za granicę
- blokowanie przywozu towarów spoza granicy poprzez na nie wysokich ceł,
- zakładanie manufaktur państwowych,
- budowa dróg i środków transportu
- dbanie o rozwój przemysłu
- popieranie jednokierunkowego handlu i francuskich kupców
Merkantylizm dominował w Europie Zach. w XVI – XVII w.
6 3 6