Zadanie 1
Uczeń miał wykonać pomiar objętości kawałka marmuru. W tym celu wykorzystał cylinder miarowy. Pierwszy cylinder bez kawałka marmuru ma ok. 35cm³, a drugi z kawałkiem marmuru 50cm³. Jaka była objętość kawałka marmuru ?

Zadanie 2
Twoim zdaniem jest wyznaczyć gęstość substancji, z jakiej został wykonany klucz. Uporządkuj podane poniżej czynności według kolejności, w jakiej je wykonywać.
A. Odeimij objętośćwody w cylindrze pomiarowym od objętości wody z kluczem i zanotuj jako objętość klucza.
B. Wlej do cylindra pomairowego wodę .
C. Połóż klucz na jednej szalce wagi.
D. Włóż klucz do cylindra pomairowego z wodą .
E. Podzielk masę klucza przez jego objętość i zanotuj wynik, jako gęstość substancji klucza.
F. Na drugiej szalce wagi połóż odważniki, aby waga była w równowadze .
G. Odczytaj objętość wody.
H. Oblicz masę odważników i zanotuj wynik, jako masę klucza.
I. Odczytaj objętość wody z zanurzonym w niej kluczem.

Zadanie 3
W tabeli zebrano informacje o gęstościach różnych substancji. Uporządkuj substancje ustawiając je od najmniejszej gęstości do największej.

SUBSTANCJA - piaskowiec żelazo lód
GĘSTOŚĆ - 2,7 g/cm³ 7800 kg/m³ 90 dag/dm³

Zadanie 4
Jeden z uczniów znalazł kawałek skały. Aby określić, jaki to materiał, przyniósł go do szkoły, chcąc wyznaczyć jego gęstość. Oblicz gęstość kamienia, wiedząc że pierwszy cylinder bez kamienie ma 30cm³, a drugi z kamieniem ma 50cm³. Orzyjmij jego masę jako 54g.

Bardzo proszę o obliczenia. :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T11:48:55+01:00
1. V=50cm³-35cm³=15cm³
2. kolejno B,G,D,I,A,C,F,H,E
3. Dla pewności doprowadzimy do wspólnych jednostek:
2,7g/cm³
7800kg/m³=7800 *1kg/1*m*m*m=7800*1000g/1*100cm*100cm*100cm= 7800000g/1000000cm³skracamy zera z obu stron - 7,8g/cm³ bo 7800000g/1000000cm³ / :1000000
90dag/dm³=90*1dag/1*dm*dm*dm=90*10g/1*10cm*10cm*10cm=900g/100cm³=9g/cm³
Więc największą gęstość ma żelazo, potem lód, a na końcu piaskowiec.
4. V=50cm³-30cm³=20cm³
m=54g
wzór na gęstość:
d=m/V
d=54g/20cm³/2
d=27g/10cm³ /10
d=2,7g/cm³
38 4 38