Odpowiedzi

2009-11-21T14:00:36+01:00
BIAŁACZKA (leukemia) - jej istotą jest niekontrolowana, nieprawidłowa i samoistnie nieodwracalna ekspansja krwinek białych (leukocytów) wytwarzanych ze szpiku kostnego. Białaczka powstaje w wyniku działania co najmniej kilku czynników m.in. natury wirusowej, predyspozycji genetycznych oraz czynników zewnetrznych. Rodzaje białaczki: szpikowa, limfatyczna (ostre lub przewlekłe). Objawy białaczki ostrej: gwałtowny wzrost gorączki, bóle stawów, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zmiany we krwi. Objawy białaczki przewlekłej: oprócz zmian we krwi występuje powiększenie węzłów chłonnych, śledziony, wyniszczenie i niedokrwistość.

MIAŻDŻYCA TĘTNIC (arterioskleroza)
Przyczyny: niewłaściwy sposób odrzywiania się, niedobór heparyny, nadciśnienie tętnicze, zaburzenie krzepnięcia krwi, a zwłaszcza szkodliwe oddziaływanie na bodźce nierwowe współczesnej cywilizacji. M. t. powoduje niedokrwienie mózgu i udary.

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE (hipertensja)
Wzrost ciśnienia tętniczego krwi ponad wartości uznane za graniczne (150/90 mm Hg) stały lub napadowy objaw chorobowy w pierwotnych schorzeniach nerek, tętnic, nadnerczy, przysadki i innych narządów. W czasie rozwoju choroby duże znaczenie mają bodźce psychiczne, związane z konfliktowym i nerwowym życiem we współczesnym świecie. Choroba nasila się stopniowo: bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia i szum w uszach.

NIEDOKRWISTOŚĆ (aniemia)
Przyczyny:poważnymi, najczęściej przewlekłymi schorzeniami;
deficytem witamin lub jonów żelaza;
utratą krwi;
uwarunkowaniami genetycznymi lub na skutek przebytych chorób i urazów;
ubocznym efektem działania leków.
Objawy: bladość powłok ciała, osłabienie, duszność, brak apetytu, szum w uszach, omdlenia, przyspieszenie czynności serca i oddechów, trudność skupienia uwagi, drażliwość, senność, stany podgorączkowe.

NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA
Przyczyny:
czynniki wewnątrzkrwinkowe
defekty błony erytrocytów
defekty enzymów tych krwinek
zaburzenia tworzenia hemoglobiny
Objawy:
bladość
duszność
osłabienie
żółtaczka
powiększenie śledziony
kamica żółciowa
Zator:
W krążeniu dużym najczęstszą przyczyną są oderwane skrzepliny z lewego serca. Najczęstszą przyczyną powstawania zatorów w tętnicach są:
migotanie przedsionków
wada mitralna serca
zawał mięśnia sercowego
bakteryjne zapalenie wsierdzia
tętniaki serca
Objawy:
u większości przypadków nagle pojawia się duszność (subiektywne uczucie braku tchu) oraz przyspieszenie oddychania; * ból w klatce piersiowej, który może promieniować pod przeponę; * kaszel, przyspieszone bic ...
www.kardiolo.pl/zatorplucny.htm