Agata zawiesiła na siłomierzu małą figurkę. Gdy figurka wisiała w powietrzu, siłomierz wskazywał 1 N, a gdy Agata zanurzyła figurkę w wodzie - wskazywał 0,9 N oblicz:
a) wartość siły wyporu, działającej na figurkę,
b) masę wypartej przez figurkę wody,
c) objętość figurki,
d) masę figurki,
e) gęstość substancji, z której wykonano figurkę.

1

Odpowiedzi

2009-11-21T12:57:00+01:00
Dane:
Fs = Fc = 1N //Fs siła sprężystości siłomierza, Fc siła ciężkości.
Fs2 = 0,9 N - siła sprężystości siłomierza w wodzie, g = 10m/s² - przysp. ziemskie

Szukane: Fw - siła wyporu, m₁ - masa wody wyp. przez figurkę, Vc = objętość figurki, m₂ - masa figurki, δf - gęstość materiału, z którego wykonano figurkę.

a)
Fw = Fc - Fs₂
Fw = 1N - 0,9 N = 0,1 N

b)
Fw = m₁*g
m₁ = Fw/g
m₁ = 0,1N/10m/s²
m₁ = 0,1N/10m/s²
m₁ = 0,01 kg

c)
Fw = δw * g * Vzan \\Vzan - objętość części zanurzonej fig., δw - gęstość wody
Vzan - Fw/(δw * g)
Vzan = 0,1 N/(1kg/m³*10m/s²)
Vzan = 0,01 m³
Vzan = Vc \\Bo figurka jest cała zanurzona.
d) i e) albo ja czegoś nie rozumiem albo ty podałaś zbyt mało danych:
δf = m/Vc
Vc = m/δf - jak widzisz wiemy tylko ile wynosi Vc i mamy dwie niewiadome: m i δf. Nie można więc rozwiązać tego równania.

Pozdrawiam
Kamil