1. Opornik o oporze 10 Omów w czasie 1 s wydziela 250 Dżuli energii . Ile wynosi natężenie prądu płynącego w oporniku oraz napięcie płynące na jego końcach .

2. Przez opornik o oporze 2 Kilo Omów płynie prąd o natężeniu 2 mili Amperów . Oblicz napięcie na oporniku i moc prądu płynącego w tym obwodzie .

3. Moc prądu w samochodowej żarówce wynosi 30 W , a netężenie 3,5 Ampera . Ile wynosi napięcie w instalacjji elektrycznej samochodu i jak duży jest opór spirali tej żarówki .?

1

Odpowiedzi

2009-11-21T12:58:08+01:00
Zad 1
W - praca prądu elektrycznego = 250J
P - moc prądu elektrycznego = W/t = 250/1 = 250 W
P = I²R
I - prąd w obwodzie
R - oporność obwodu
P = I²R
I² = P/R
I = √P/R= √250/10 = √25 = 5A
U - napięcie na końcach odbiornika = IR = 5 razy 10 = 50V
Uwaga do zadania
napięcie nie płynie , płynie prąd a napięcie jest przyłożone
zad 2
R - oporność = 2kΏ = 2000Ώ
I - prąd = 2mA = 0,002 A
U - napięcie na odbiorniku = IR = 2000 razy 0,002 = 4 V
P - moc pobierana przez obwód = UI = 4 razy 0,002 = 0,008 W
zad 3
P - moc żarówki = 30 W
I - natężenie prądu = 3,5 A
P = UI
U = P/I = 30/3,5 = 8,57 V
U - napięcie w instalacji samochodu wynosi 8,57 V
R - oporność włókna żarówki = U/I = 8,57/3,5 = 2,45Ώ
3 5 3