Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T12:24:46+01:00
Maszerował ze sto pięćdziesięcioma ośmioma żołnierzami.
To było w roku dwa tysiące dziewięćsetnym.
To było w roku tysiąc dwusetnym.
Brakowało czterdziestu czterech dzieci.
Przyszło dwa tysiące dwieście trzydziestu trzech dzieci.

M. Adam Mickiewicz
D. Adama Mickiewicza
C. Adamowi Mickiewiczowi
B. Adama Mickiewicza
N. Adamem Mickiewiczem
Msc Adamie Mickiewiczu
W. Adamie Mickiewiczu!
1 4 1
2009-11-21T12:27:17+01:00
Maszerował ze stu pięćdziesięcioma ośmioma żołnierzami
to było w roku dwa tysiące dziewięćset
to było w roku tysiąc dwusetnym
brakowało czterdzieści czworo
przyszło dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści troje dzieci


mianownik(kto Co?) Adam Mickiewicz
dopełniacz(kogo czego?) Adama Mickiewicza
celownik(komu czemu?)Adamowi Mickiewiczowi
biernik(kogo co?) Adama Mickiewicza
narzędnik(z kim z czym?) z Adamem Mickiewiczem
miejscownik(o kim o czym?) o Adamie Mickiewiczu
wołacz(o!) Adam Mickiewicz!