1. W prasie hydraulicznej z 250 kg nasion oleistych można wycisnąć około 85 kg oleju. Pozostałe odpady zawierają 6 % tłuszczu. Oblicz ile kilogramów tłuszczu pozostaje w odpadach?

2.(√2-√3)²-(2√3+√2)²
to: a)-5 b)-11 c)-3(2√6+3) d)-5+2√6

3. oblicz:
∛2 10/27 -(¾)⁻¹ : (-1,2)²


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T12:52:37+01:00
Zad.1
250kg -85 kg = 165 kg odpadów
6% z 165 kg odpadów = 0,006*165= 9,9 kg

Zad.2.
(√2-√3)²-(2√3+√2)²=
=(√2)² -2√2*√3 +(√3)² -[(2√3)² + 4√2*√3 +(√2)²=
= 2 - 2√6 +3 -(4*3 + 4√6 +2) =
= 2 - 2√6 +3 - 12 - 4√6 -2 =
= -9 -6√6 =
= -3( 3 +2√6 ) odp.c

Zad.3 oblicz:
∛2 10/27 -(¾)⁻¹ : (-1,2)²=
= ∛(64/27) - (4/3)¹ : (-12/10)² =
= (4/3) - (4/3) *( -5/6)² =
= (4/3) - (4/3)*(25/36) =
= (4/3) - (25/27) =
= ( 36/27) -(25/27) =
= 11/27
8 1 8