Odpowiedzi

2009-11-21T12:31:29+01:00
A) o ile mniejsza od liczby x jest średnia arytmetyczne liczb x,x-5 i x-7?
b) o ile większa jest liczba 20 razy większa od x+1 od liczby o 20% wiekszej od x-1

a)x+(x-5)+(x-7)/3= 3x-12/3=x-4

odp: o 4

b)20(x+1)= 20x+20
0,2(x-1) + x+1= 0,2x-0,2+x+1= 1,2x+0,8

20x+20-1,2x+0,8= 18,8x+19,2
3 3 3
2009-11-21T12:31:50+01:00
A) (x + x - 5 + x - 7)/3 = (3x - 12)/3 = x - 4

odp. o 4

b) 20(x+1) = 20x + 20
1,2(x-1) + x-1 = 1,2x - 1,2 + x - 1 = 2,2 x - 2,2

20x + 20 - 2,2x + 2,2 = 17,8x + 22,2

2009-11-21T12:38:34+01:00
A)średnia arytmetycana;(x+x-5+x-7):3=(3x-12):3=x-4
x-(x-4)=x-x+4=4 jest mnijsza o 4
b)liczba 20 razy większa od x+1:20(x+1)=20x+20
liczbao 20% wieksza od x-1:x-1+0,2(x-1)=x-1+0,2x-0,2=1,2x-1,2
20x+20-(1,2x-1,2)=20x+20-1,2x+1,2=18,8x+21,2est wieksza o :18,8x+21,2
1 5 1