Odpowiedzi

2009-05-14T22:00:23+02:00
Zad 160/80

MgO + H₂O strzałka Mg(OH)₂

mMg = 24u
mO = 16u
mH = 1u

mMg(OH)₂ = 24u + 2 × 16u + 2 ×1u = 24u + 32u + 2u = 58u
mMgO = 24u + 16u = 40u

mMg(OH)₂ - 58u
mMgO - 40u

232g - 58u
y - 40u

232 × 40 = 58 × y |÷58

y = 232 × 40 ÷ 58 = 160g

Odp: Z wodą powinno przereagować 160g tlenku zasadowego.

zad 161/80

N₂O₅ + H₂O strzałka 2HNO₃

mN = 14u
mO = 16u
mH = 1u

m2HNO₃ = 2 × 1u + 2 × 14u + 6 × 16u = 2u + 28u + 96u = 126u
mN₂O₅= 2 × 14u + 5 × 16u = 28u + 80u = 108u

m2HNO₃ - 126u
mN₂O₅ - 108u

63g - 126u
Y - 108u

63 × 108 = 126 × Y | :126
63 × 108 ÷ 126 = Y
Y = 54g

Odp: Potrzeba 54g tlenku kwasowego.
8 4 8
2009-05-14T22:02:56+02:00
1.
40u 18u 58u
MgO + H2O -> Mg(OH)2
y x 232g

U góry zapisujemy masy molowe związków a na dole dane i szukane.

Teraz układamy proporcję i obliczamy MASĘ WODY zużytą do reakcji.

x = 18u*232g/58u
x = 72g.

Do reakcji użyto 72g wody.
Teraz można skorzystać z prawa chemicznego, które nosi nazwę prawa zachowania masy (masa substratów jest równa masie produktów). Obliczamy masę MgO.

232g - 72g = 160g.

Odp. Do reakcji użyto 160g tlenku zasadowego (MgO).

2. Robimy to samo co w poprzednim zadaniu. Najpierw równanie reakcji.

108u 18u 128u
N2O5 + H2O -> 2 HNO3
x y 63g

y = 63g*18u/128u = (w przybliżeniu) 9g

63g - 9g = 54g

Odp. Do reakcji trzeba poddać 54g N2O5.
1 5 1
2009-05-14T22:13:36+02:00
1. MgO + H₂O ---> Mg(OH)₂
1 mol + 1mol ---> 1 mol

M molowa MgO = 24g + 16g = 40g/mol
M molowa Mg(OH)₂ = 24g + 2 * 16g + 2g = 58g/mol

z 40 g MgO ----- powstaje 58g Mg(OH)₂
z x MgO ---- powstaje 232g Mg(OH)₂
x = 232 * 40 / 58 = 160g MgO

2. N₂O₅ + H₂O ----> 2HNO₃
1 mol + 1 mol ----> 2 mole
M molowa HNO₃ = 1g + 14 + 3 * 16g = 63g/mol
M molowa N₂O₅ = 2 * 14g + 5 * 16g = 108g/mol

z 108g N₂O₅ --- powstaje (bo mamy 2 mole) 2 * 63g=126g HNO₃
z x N₂O₅ --- powstaje 63g HNO₃
x = 63 * 108 / 126 = 54g N₂O₅