1.Omów warunki naturalne starożytnej Grecji.Wyjaśnij czy miały one wpływ na życie starożytnych Greków?
2.Omów reformy ustrojowe: Drakona,Solona i Klejstenesa
3.Scharakteryzuj ustrój starożytnej Sparty
4.Scharakteryzuj ustrój starożytnych Aten
5.Omów przyczyny,przebieg i skutki wojen persko-greckich
6.Wymień dokonania Peryklesa.Wskaż przyczyny,przebieg i skutki wojny peloponeskiej dla Greków.
7.Wskaż cechy sztuki greckiej,wymień najważniejsze osiągnięcia i dzieła architektury,rzeźby
8.Scharakteryzuj grecką filozofię,przedstaw najważniejszych greckich filozofów i ich poglądy.
9.Przedstaw grecki teatr,literaturę i tematykę oraz najważniejszych twórców i ich dzieła
10.Wskaż cechy charakterystyczne oraz rolę polis oraz greckiej religi i igrzysk olimpijskich w życiu Greków
11.Przedstaw rządy i dokonania Filipa II
12.Opis przyczyny,przebieg i skutki podbojów Aleksandra Wielkiego
13.Wymień najważniejsze dokonania,dzieła i ich twórców kultury hellenistycznej.

1

Odpowiedzi

2009-11-21T14:37:42+01:00
1.Teren bużysty,sprzyjający rolnictwu tereny i pasy nadmorskie,klimat suchy u gorący
2.Drakon-reforma prawa przeprowadzona przez niego
Salon-zniesienie niewoli za długi
Klejstenes-ograniczył wpływ Arystokracji i zwiększył role zgromadzenia.
3.Ustrój polityczny Sparty:
a)grupa ludności:
-spartiaci.Wychowanie spartańskie-nauka dyscypliny,posłuszeństwa i sprawności fizycznej.
b)organizacja władz:
-zgromadzenie ludowe,5 eforów
-rada starszych(geruzja).W skład jej wchodzili 2 królów , jeden dowodził armia a drugi zostawał na miejscu.
-"z tarczą lub na tarczy"dwa sposoby powrotu z wojny (czyli umarł lub żyje)
4.Ustrój polityczny Aten
-na początku monarchia
-później rządy arystokracji
-Tyrania-twarde rządy.
6.Konflikt między Sparta i Atenami.1 faza nie przynosi rozstrzygnięcia.Zostały wplątane prawie wszystkie greckie państwa.Pierwsza wojna toczyła się w latach 459-446 p.n.e., a druga, zwana też wielką, w latach 431-404 p.n.e ( V w p.n.e ).
Ostateczne zwycięstwo w konflikcie odniosła Sparta, która zdobyła na pewien czas dominującą pozycję w Grecji.
5.Wojny Grecko-Perskie ( 499-449 p.n.e. )
Bitwa pod Maratonem
dowódca Persów: Dariusz Wielki
dowódca Ateńczyków: Miltiades
Bitwa pod Termopilami
data: 480 r. p.n.e.
dowódca Persów: Kserkses
dowódca Spartan: Leonidas
Bitwa morska pod Salaminą
data: 480 r. p.n.e.
dowódca Persów: Kserkses
dowódca Ateńczyków: Temistokles
7.
1.Kultura minojska-Pałac w Knossos
2.Greckie wazy:
-Czarnofigurowy
-Czerwonofigurowy
3.Rozbudowa Ateńskiego Akropolu:
-Erechtejon
-Propyleje
-Partenon
4.Detale architektoniczne:
-Dorycki
-Joński
-Koryncki
8.Filozofia Grecka
a)Jońska-Tales i Demokryt
b)Sokrates-"Wiem że nic nie wiem"
c)Platon
-Metoda zadawania pytań przez Serksesa
-Filozofia idealistyczna Platona
d)Arystoteles(klasyfikacja nauk-logiczne myślenie)
e)Sofiści i Protagoras.
9.Literatura Grecka
a)Homer - "Iliada" i "Odyseja"
b)Dramat
-Tragedia-Ajschylos,Sofokles,Eurypides
-Komedie-Arystofanes
10.Polis:
a)Miasto-Państwo obejmujące główny ośrodek z okolicą
b)Obok politycznego miał też charakter Gospodarczy , obronny i religijny
c)Najważniejsze zgromadzenie to rada
Grecka Religia i igrzyska:
a)Stworzenie świata według mitologii Greckiej
b)z haousu wyodrębniła się pierwsza para bogów(Gaja i Uranos)
c)Herosi Greccy :
-Herkules i Achilles
d)Igrzyska
-początek 776 p.n.e , w Olimpie
-Dyscypliny:Bieg,Zapasy,Rzut dyskiem,Rzut oszczepem,Skok w dal.
11.
1.Pokonuje Polis Greckie pod Cheroneją(338 r. )
2.Zmarł w roku 336 r p.n.e
12.
1.Rusza na Persię (334 r p.n.e)
2.Ważniejsze Bitwy Aleksandra
-Issos-333
-Gaugamela-331
13.Nie wiem

Myślę że przyda ci się to !! Pozdro :)
10 3 10