1-Wsłuchaj się i wpatrz w "Moją piosnkę" (II) Cypriana Norwida
a.)Jakie elementy piosenki dostrzegasz w budowie wiersza?Wskaż,te cechy utworu,które tworzą jego muzyczność.
b.)Wybierz najtrafniejszy-według ciebie-synonim do "piosnki" Norwida.Czy będzie to pioseneczka,a może pieśń.Uzasadnij , swój wybór.

1

Odpowiedzi

2009-11-21T13:15:42+01:00
A)Do muzyczności wiersza przyczynia się miedzy innymi struktura w jakiej jest napisany. Jest podzielony na zwrotki, z których każda ma 3 wersy. Ważnym elementem są też powtórzenia. "Tęskno mi Panie". Sprawia to że wiersz ma charakter melodyjny.
b) Trafniejszym moim zdaniem synonimem utworu Norwida jest pieśń, ponieważ utwór jest napisany podniosłym językiem. Istotna jest również tematyka utworu, autor pisze o tęsknocie za ojczyzną, co uwydatnia podniosłość wiersza.
10 5 10