Chodzi mi o budowę i rolę kwasów nukleinowych: DNA, RNA. Rodzaje RNA i tak dalej. Replikacje DNA, kod genetyczny, biosynteza białka. Reasumując: wszystko co jest w zeszycie ucznia w 3 klasie gimnazjum. Ja mam problem, ponieważ nasza nauczycielka tak szybko dyktuje, że nie nadążyłem przepisywać i zamiast się uczyć, to zgaduję co jest napisane. Z góry wielkie dzięki ta przepisanie.

PS. Chodzi mi, aby top było w miarę dobrze streszczone, ale jednakże posiadające ważne informacje, które mogą wystąpić na sprawdzianie. Pozdrawiam.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T13:10:50+01:00
Cząsteczka DNA(kwasu deoksyrybonukleinowego)składa się z dwóch spiralnie skręconych, równo od siebie odległych nici. Model ten jest nazywany podwójną helisą. Każda z nich jest złożona z połączonych ze sobą nukleotydów. Każdy nukleotyd składas się z:
-fosforanu
-deoksyrybozy
-jednej z zasad azotowych: adeniny, tyminy, guaniny, cytozyny.
Zasady te są połączone ze sobą w środku helisy słabymi wiązaniamiu wodorowymi. Tworzą je miedzy sobą tylko ściśle określone zasady:
A=T
G=C(tu ma być trzy kreski pomiędzy nimi)
Kolejność zasad w jednej nici wyznacza zatem ustawienie zasad w drugiej nici. Cechę tę nazywamy komplementarnością.

Układ nukleotydów w nici DNA nazywamy kodem genetycznym.
Kod genetyczny ma następujące cechy:
- trójkowy- tzn. że 3 nukleotydy zawierają informacje ościśle określonym aminokwasie
-bezprzecinkowy
-uniwersalny

Istnieje 64 możliwości ustawienia czterech nukleotydów w tzrech pozycjach kodonu. Spośród tych 64 kodonów, 61 koduje minokwasy, a pozostałe 3 tzw. kodony stop oznaczają koniec zapisu budowy jednej cząsteczki białka są to: TAA, TAG, TGA.
Kod genetyczny jest uniwersalny tzn. że dla wszystkich organizmów jest taki sam.


Rna(kwas rybonukleinowy) Jest zbudowany z rybonukleotydów połączonych ze sobą wiąsaniami fosfodiestrowymi. W komórce pełni funkcje wykonawcze. Jego cząsteczka jest najczęściej jednoniciowa. Zamiast deoksyrybozy występuje tu ryboza, a zamiast tyminy-uracyl.


W organiżmie komórki ulegają licznym podziałom. Przed podziałem komórki materiał genetyczny(DNA) musi zostać skopiowany. Ten proces nazywamy replikacją DNA.

2009-11-21T14:06:27+01:00
Kod genetyczny - zawiera informację genetyczną na podstawie której język nukleotydów można przetłumaczyć na język aminokwasów

Dna zbudowane jest z pojedynczych cząsteczek - nukleotydów
funkcja dna- zawiera informacje dotyczącą białek które mają powstać w organizmie
DNA znajduje się w jądrze, mitochondrium, chloroplastach

Rodzaje RNA:
-rRNA - rybosomowy
-mRNA - matrycowy, informacyjny
-tRNA - transportujący

Replikacja - podwojenie ilości materiału genetycznego. Zachodzi przed podziałem komórkowym w interfazie. w wyniku tego procesu z jednej helisy DNA powstają dwie potomne, w których jedną nić stanowi nić stara - matrycowa, a druga jest nowozsyntezowana.