Odpowiedzi

2009-11-21T13:09:52+01:00
Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy lepiej mieszkać na wsi czy w mieście.
Wady miasta to na pewno ogromne zanieczyszczenia powietrza skażone wody wzmożony ruch na ulicach szkodliwy hałas ciągłe korki na autostradach. Te czynniki bardzo źle wpływają na samopoczucie człowieka. Stres ciągle boląca głowa. Ale miasto ma też swoje zalety! wszędzie można w miarę szybko dostać jest mnóstwo sklepów młodzi ludzie mają ogromny wybór szkół i uczelni.
mieszkanie na wsi jest korzystne dla człowieka. czyste powietrze spokój cisza wszędzie otaczają nas lasy i piękna zieleń jednak mieszkanie na wsi jest o tyle niewygodne dlatego że czasem trzeba spędzić w samochodzie długie godzinyi zanim dojedzie się do miasta. urok wski ma dla człowieka kojące powietrze i uspakajającą ciszę

it won't be possible explicitly to answer ... question or better to live in the country or in the city. Defects in the city it is certainly huge of air pollution contaminated waters heightened traffic on streets harmful noise constant traffic jams on motorways. These factors very much badly affect the physical and mental state of the man. Head still aching the stress. But the city also has its merits! everywhere it is possible just enough quickly to get the plenty of shops of the youth people have huge choice of schools and the college. living in the countryside is beneficial for the man. clear atmosphere peace silence everywhere however forests and beautiful green are surrounding us living in the countryside is as inconvenient because sometimes it is necessary to spend in the car long godzinyi before they will reach the city. charm wski has soothing air for the man and silence
2009-11-21T13:14:17+01:00
Napisz krótka wypowiedź po angielsku na temat wad i zalet wsi lub miasta :)

Quite often people tend to wonder whether it is better to live in the countryside or in a city; however, both of these places have their unique pros and cons. First of all, living in the countryside seems to be the best solution for people who love spending their spare time in the woods or meadows, it is a very quiet and calm place where you can breath the fresh and and relax. Unfortunately, public transport doesn't really exist in the countryside, sometimes there's a bus or a train but you cannot compare it to the public transport in a city. What's more, city is great if you want to go shopping or just go to the cinema, because you cannot do these things in a small village. On the other hand, cities are very noisy, there are a lot of traffic jams and crowds are everywhere. I think it is up to everyone to choose which place they prefer, but undoubtedely everything has it advantages and disadvantages.