Odpowiedzi

2009-11-21T13:35:43+01:00
A=20/sin53=20/0,8=25cm
ramię =25²-20²=√(625-400)=√225=15
h=sin53×15=12cm
b=25-2(√(15²-12²))=25-18=7cm
P=1/2(25+7)×12=64cm²
3 3 3
2009-11-21T14:04:00+01:00
Tg53=20/e
1,3=20/e
e=15,4

sin53=20/a
0,8=20/a
a=25

sin53=h/e
0,8=h/15,4
h=12,3

cos53=d/15,4
0,6=d/15,4
d=9,2

a=25
b=25-(2*9,2)=25-18,4=4,6
h=12,3

P=(a+b)*h/2
P=(25+4,6)*12,3/2=29,6*12,3/2=364,08/2=182cm2
2009-11-21T16:32:28+01:00
A=20/sin53=20/0,8=25cm
ramię =25²-20²=√(625-400)=√225=15
h=sin53×15=12cm
b=25-2(√(15²-12²))=25-18=7cm
P=1/2(25+7)×12=64cm²