Proszę o uzupełnienie zapisu przebiegu reakcji chemicznej i w miare przystępne wytłumaczenie : Dlaczego jak się połączy tlenek miedzi (II) z węglem to otrzymamy miedź i tlenek węgla (IV) ?? Chodzi mi tu przede wszystkim o wyjaśnienie tych cyferek rzymskich w nawiasach, dlaczego podczas reakcji zmieniają się lub zupełnie znikają ??


1. tlenek żelaza(III) + tlenek węgla (II) --> ........ + tlenek węgla (IV)
2. tlenek srebra (I) + .......... --> tlenek wodoru + srebro
3. tlenek żelaza (II) + wodór --> ......... + ..........
4. tlenek manganu (IV) + ........ --> .......... + tlenek węgla (IV)

Z góry dziękuję :)) :**

1

Odpowiedzi

2009-11-21T13:20:30+01:00
Tlenek żelaza(III)+tlenek węgla(II)=>tlenek żelaza+tlenek węgla(IV)
tlenek srebra(I)+wodór=>tlenek wodoru+srebro
tlenek żelaza(II)+wodór=>żelazo+tlenek wodoru
tlenek manganu(IV)+węgiel=>mangan+tlenek węgla(IV)